Disclaimer

InnovatieInno-FeedMVOCoppens ContactMedewerkersGeschiedenis

Disclaimer

De vormgeving en inhoud van deze website zijn met de grootste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Toch kan de inhoud na verloop van tijd verouderd of niet langer van toepassing zijn. Coppens Diervoeding aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen hiervan.
Niets van deze website mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coppens Diervoeding.

Koppelingen naar websites van derden worden aangeboden voor gebruikersgemak en betekenen niet dat Coppens Diervoeding de inhoud van de gekoppelde sites goedkeurt of onderschrijft. Coppens Diervoeding kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de gekoppelde sites of de links naar andere sites die zich op de gekoppelde sites bevinden.

Coppens Diervoeding staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17050808.
Hebt u problemen ondervonden bij het bezoeken van deze site of heeft u opmerkingen over deze site, neem dan contact op via info@coppens.nl of T +31 (0) 492 - 53 16 00.

Wij helpen graag

Wilt u dat wij contact met u opnemen? Laat hieronder dan uw gegevens achter:

* verplichte velden