Durf te innoveren!

 

InnovatieInno-FeedMVOCoppens ContactMedewerkersGeschiedenis

Innovatie

Innovatie is 'altijd willen verbeteren', met alle medewerkers van ons bedrijf, met een blik op de toekomst. Dit blijkt bij Coppens uit de continue ontwikkeling van ons Inno-Feed concept, onze productontwikkeling, en onze participatie in duurzame vleesconcepten. 

Coppens Innovatieteam

Het Innovatieteam heeft verschillende doelstellingen:

  • Het ontsluit kennis om te komen tot betere dierprestaties. Dit doen de leden door het uitvoeren van onderzoek en door het zoeken naar verbinding met relevante partners
  • Het borgt onze kernwaarde innovatie. Dit doen ze door collega's te stimuleren om te veranderen en te innoveren
  • Het Innovatieteam ontwikkelt nieuwe én bewezen producten voor de pluimvee- en varkenshouderij

 

Innovatiethema's

Bij Coppens werken we binnen drie innovatiethema’s. Binnen deze thema’s werken we bedrijfsbreed aan projecten die een oplossing bieden voor de vragen van vandaag en morgen, maar werken we ook aan projecten met een lange-termijn visie. Hierbij werken we samen met partners binnen en buiten de intensieve veehouderij en hebben we samenwerkingen met binnen- en buitenlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen. Nieuwe concepten testen we samen met klanten of in onze onderzoeksfaciliteiten. 

 

Darmgezondheid

Door de het verlagen van antibioticagebruik en het verhogen van voerefficiëntie is het gezond houden van de darm essentieel. Een hoge darmgezondheid zorgt voor een gezond en optimaal presterend dier. Ook is de uitstoot van onbenut stikstof en fosfor naar verwachting lager bij dieren met een gezond maag- en darmstelsel. Bij een hoge darmgezondheid is de nutriëntbenutting van het maag- en darmstelsel hoog én is het microbiele ecosysteem stabiel. Enkele voorbeelden van projecten die onder dit thema vallen zijn:

 

Dierprestaties

Hoewel dierprestaties regelmatig een afgeleide zijn van de gezondheid van het dier, zijn ook grondstofwaardering en -keuze belangrijk voor de productie van hoogwaardige diervoeding. Binnen dit thema onderzoeken we welke grondstoffen het beste ingezet kunnen worden voor welke diergroep, en de daarbij horende waardering. Dat zorgt voor een lagere voerprijs en betere voerefficiëntie. Binnen dit thema werken we onder andere aan de volgende projecten:

Productietechnologie

Bij Coppens vinden we de manier hoe we ons voer produceren net zo belangrijk als de gebruikte grondstoffen. Daarom beschikken we over een moderne fabriek waar de productiemethode afgestemd wordt op de diergroep. Het blijft van belang continu te verbeteren om zo niet alleen aan de marktvraag te voldoen, maar ook het verhogen van de productie efficiëntie en productkwaliteit. Voorbeelden van recente projecten zijn:

Lees meer over het Inno-Feed concept

Duurzame dierhouderij

Een toekomstbestendige dierhouderij is een duurzame dierhouderij: een duurzaam bedrijfsresultaat met minimale impact op omgeving en klimaat. Binnen dit thema werken we aan oplossingen die bijdragen aan een efficiënte dierproductie en mogelijkheden lokale emissies te verlagen. Daarnaast onderzoeken we mogelijkheden om het gebruik van soja en palm te verduurzamen, minimaliseren of zelfs te voorkomen met behoud van dierprestaties en bedrijfsresultaat. Tot slot onderzoeken we aanpassingen aan ons Inno-Feed productieproces voor toekomstige grondstoffen.

Projecten: 

  • Publiek Private Samenwerking Circulaire Bio-economie 
  • Zoeken naar alternatieve eiwitbronnen 
  • Efficiënte operatie voerproductie 

Producten: 

  • Insectenolie 
  • Carbon Footprint analyse 

Onderzoeksfaciliteiten

We zijn trots op onze drie onderzoeksfaciliteiten voor vleeskuikens, gespeende biggen en vleesvarkens, die we gebruiken ten behoeve van de vier innovatiethema’s. We testen of de theorie overeenkomst met de praktijk en leveren bewijs voor onze innovaties en producten. Dit komt allemaal ten goede aan varkens- en pluimveehouder. De verkregen informatie benutten we immers om de dierprestaties en economische resultaten te verbeteren bij onze klanten.
 

Poultry Research Centre

Het optimaliseren van prestaties, gezondheid én economische resultaten

Lees meer

Swine Research Centre

Informatie benutten voor het verbeteren van dierprestaties en economische resultaten

Lees meer

Piglet Research Centre

Door onderzoek blijven we onze biggenvoeders continu optimaliseren.

Lees meer

Kennispartners

Net zo belangrijk als onze eigen kennis en proeffaciliteiten zijn onze externe contacten met universiteiten, hogescholen en leveranciers. Door samenwerking met kennispartners vergroten we elkaars kennis en komen we samen tot nieuwe innovaties.

Vraag of opmerking?

Heeft u een vraag of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

 
* verplichte velden

Wij helpen graag

Wilt u dat wij contact met u opnemen? Laat hieronder dan uw gegevens achter:

* verplichte velden