Vernieuwen is op zoek gaan naar andere grondstoffen

Lees meer

Durf te innoveren

InnovatiesMVOCoppens ContactMedewerkersInkoop

Innovaties

Innovatie richt zich op 'het altijd willen verbeteren', in alle facetten van ons bedrijf met een blik op de toekomst. Deze vernieuwing blijkt uit continue productontwikkeling, onze participatie in duurzame vleesconcepten, Inno-Feed, ons Innovatie Team en ons moderne productieproces.

Coppens Innovatie Team
Het Innovatie Team van Coppens is betrokken bij verschillende externe projecten, onderhoudt netwerkcontacten met externe deskundigen, verricht literatuurstudies en voer praktijkproeven uit in onze Research Centra.

Lees hieronder meer over de verschillende innovatie projecten van Coppens Diervoeding:

 

Poultry Research Centre

Dit onderzoeksbedrijf is speciaal ingericht voor praktijkproeven.

Lees meer

 

 

Swine Research Centre

In deze vleesvarkensstal worden voornamelijk voerproeven gedaan.

Lees meer

Piglet Research Centre

Door onderzoek blijven we onze biggenvoeders continu optimaliseren.

Lees meer


Circulaire grondstoffen

We onderzoeken de mogelijkheden voor de toepassing in voeders

Lees meer


Baby Big XL

Voeropname en groei stimuleren met de grote korrel voor de kleine big.

Lees meer

Re(a)dy

Kuiken heeft direct behoefte aan eten en drinken. Vroege voeding is van belang.

Lees meer

 


Samenwerken om te innoveren

Wisselwerking tussen verschillende partijen is essentieel voor innovatie.

Lees meer

Voetzoollaessies
 

Praktische tips waarmee iedere kuikenhouder voetzoollaessies kan voorkomen.

Lees meer

Insecten als grondstof

Wij zien insecten als een innovatieve toepassing in diervoeding.

Lees meer

Symposia Hogere Gezondheid

De symposia hebben als doel te prikkelen, te inspireren en kennis te delen.

Lees meer


Alternatieve eiwitbronnen

Wat zijn de mogelijkheden van insecten, algen en bioraffinage?

Lees meer

Scharrel vleeskuikens

Met onze diverse scharrel-concepten spelen we in op de steeds veranderende vraag.

Lees meer