De grote korrel voor de kleine big

Baby Big XL

InnovatiesMVOCoppens ContactMedewerkersInkoop

Baby Big XL

De kaakstructuur en kauwspieren van een jonge big blijken veel beter aangepast te zijn aan het opnemen van grote korrels, dan aan het opnemen van de gebruikelijke kleine korreltjes.

Door attractief voer, oftewel grotere korrels, te verstrekken aan de van nature erg onderzoekende biggen, verbetert de voeropname en de groei.

Innovatieve biggenbrok
Naar aanleiding van bovengenoemde feiten heeft Coppens een innovatieve biggenkorrel ontwikkeld; De Baby Big XL. Deze korrel is qua grootte en samenstelling beter afgestemd op de natuurlijke behoefte van het jonge dier. De unieke samenstelling van deze grote korrel is speciaal ontwikkeld om de big optimaal voor te bereiden op het traject na het spenen en de zogeheten speendip te voorkomen. De grote korrel zorgt ervoor dat de big sneller went aan vast voer, meer opneemt, eerder een goede darmmicrobiota opbouwt en dat de enzymproductie wordt gestimuleerd en grondstoffen beter kunnen worden verteerd.

Reductie antibiotica gebruik
Het meeste antibiotica gebruik in de varkenshouderij vindt plaats als gevolg van de speendip. De Baby Big XL is een stap in de goede richting om de speendip en het bijbehorende antibiotica gebruik te verminderen. Door het verminderen van de speendip zal het welzijn toenemen en daarbij ook het rendement voor de varkenshouder. Het kijken naar de natuurlijke behoefte van biggen en hierop inspelen heeft duidelijk grote positieve gevolgen. Niet alleen op dierprestaties, maar ook gedragsmatig en op het gebied van stress zijn positieve resultaten te verwachten met de Baby Big XL. Hiervan profiteren zowel big als boer!

Animatie Baby Big XL
 

Bekijk film

Ervaringen zeugenhouders met Baby Big XL

Bekijk film