Innoveren is op zoek gaan naar nieuwe grondstoffen

Swine Research Centre

InnovatiesMVOCoppens ContactMedewerkersInkoop

Circulaire grondstoffen

Vleesvarkensvoeding: Prima resultaat met circulaire grondstoffen!

Voor verdere verduurzaming van de varkenssector is het gebruik van alternatieve grondstoffen een belangrijk onderzoeksthema binnen het Innovatieteam van Coppens Diervoeding.

“Onlangs hebben we op het Swine Research Centre van Coppens Diervoeding een test gedaan met het verstrekken van een zogenaamd ‘circulair voerpakket’ aan vleesvarkens,” vertelt innovatiemanager Maarten Hollemans. “Dit pakket bevat een hoger aandeel producten afkomstig van nevenstromen uit de humane voedselketen en Europese grondstoffen. Daarnaast is gekozen voor het weglaten van soja- en palmpitschroot. Het circulaire voerpakket is getest vanaf opleg tot en met afleveren en werd vergeleken met een standaard voerpakket” vult diernutritionist Wouter Janssen aan.

“De dieren werden opgelegd met een gemiddeld gewicht van 33 kg en gevolgd tot een gewicht van 107 kg. De dagelijkse groei was gemiddeld 887 gram en de voederconversie 2.47 in beide groepen. Tussen de voerpakketten werden geen significante verschillen gevonden.

Deze proef laat zien dat, mits de grondstofeigenschappen (matrixwaardes) voldoende onderzocht zijn, een circulair voerpakket leidt tot gelijkwaardige dierprestaties. Een andere voorwaarde is dat de voerproductie afgestemd dient te worden op het andere type grondstoffen zodat dierprestaties en -gezondheid behouden blijven.

Momenteel verkennen we verdere mogelijkheden naar de toepassing van circulaire grondstoffen.”