Innovatie zit in ons bloed

Innovatie voor continue verbetering

InnovatiesMVOCoppens ContactMedewerkersInkoop

Poultry Research Centre

In 2005 opende Coppens Diervoeding in Vlierden het Poultry Research Centre (PRC) voor vleeskuikens.

Dit onderzoeksbedrijf is speciaal ingericht voor het uitvoeren van voerproeven en rassenonderzoek. Het betreft voornamelijk praktisch onderzoek, dat goed aansluit op de vragen uit de markt. De onderzoeken zijn gericht op het verbeteren van de economische resultaten op de bedrijven en/of het optimaliseren van de (darm)gezondheid van de vleeskuikens.

Zo worden er nieuwe voertoevoegingen en grondstoffen getest. Veelbelovende kuikenlijnen kunnen we via dit praktijkonderzoek snel op hun waarde beoordelen. Ook kunnen externe bedrijven een verzoek indienen om samen in het PRC een proef op te zetten. De kennis en ervaring die dit oplevert, zorgt voor een win-winsituatie.

Het proefbedrijf ligt op korte afstand van onze productielocatie. Er bevinden zich geen andere pluimveebedrijven in de directe omgeving. Met ons eigen onderzoekscentrum kunnen we snel proeven opzetten, zodat we direct kunnen inspelen op vragen uit de markt.

De proefafdeling is ingericht met 36 hokjes, waarin per hokje 22 tot 24 kuikens kunnen worden gehouden. Dit aantal hokjes is nodig om voldoende herhalingen voor een verantwoord onderzoeksresultaat te krijgen.

Naast het Poultry Research Centre hebben we ook nog Research Centra voor vleesvarkens en biggen.