Overal en altijd willen verbeteren en vernieuwen

samen innoveren

InnovatiesMVOCoppens ContactMedewerkersInkoop

Samenwerken voor innovatie

Om te kunnen verbeteren en innoveren is de wisselwerking tussen verschillende partijen essentieel. Wij werken samen met verschillende partijen in diverse projecten:

VIC Sterksel
Coppens neemt deel aan het Partnership Innovators. Dit Partnerschip van de varkenshouderij en ketenpartijen is een samenwerkingsverband voor een duurzame varkenshouderij en varkensvleesketen. Alle deelnemende bedrijven binnen het Partnership werken aan innovatietrajecten op VIC Sterksel. Het partnership heeft als doel de Nederlandse varkenshouderij en varkensvleesketen uit te laten groeien tot de mees innovatieve in Europa.

WUR
Wageningen Universiteit en Research Centrum is toonaangevend in het onderzoek naar diervoeding en gezondheid. Via verschillende gezamenlijke projecten blijven we up to date over de laatste kennis en ontwikkeling op deze gebieden.

HAS Den Bosch
Regelmatig voeren studenten van HAS Den Bosch praktijkonderzoek uit in de varkenshouderij. Op deze manier leert de student meer van de praktijk en het bedrijfsleven. De onderzoeksresultaten worden door ons gebruikt voor het verbeteren van het resultaat van onze klanten.

Project krulstaart
Coppens is deelnemer aan de Werkgroep Krulstaart. Deze werkgroep is opgericht door LTO Nederland en de Dierenbescherming. Het doel is inzicht te verkrijgen in de problematiek rondom staartbijten, zodat dit voorkomen kan worden, waardoor couperen overbodig wordt. Coppens loopt hiermee voorop in de aanpak van belangrijke thema’s in de sector en behartigt daarin tevens de belangen van de boer. We werken aan gezonde en eerlijke voeding met een focus op dierwelzijn maar ook gericht op een juist verdienmodel voor de ondernemer. Onderdeel van het project is een onderzoek op VIC Sterksel in combinatie met praktijk bedrijven.

Uit het rapport dat opgesteld is door Werkgroep Krulstaart is gebleken dat afleidingsmateriaal grote positieve effecten heeft op dierwelzijn en gedragsafwijkingen, zoals staartbijten, helpt verminderen of voorkomen. Het beste afleidingsmateriaal is een combinatie van materiaal waarop te kauwen is, maar wat ook biologisch afbreekbaar is. Met dit in het achterhoofd ontwikkelt het Coppens Innovatie Team afleidingsmateriaal dat naast afleiding ook voedingsplussen met zich meebrengt voor dieren die gechallenged worden door stress.

Project voer en water op maat
Dit project is een gezamelijk project van KEWI en Coppens Diervoeding en wordt uitgevoerd op VIC Sterksel. Met 'Voer en water op maat' worden de effecten getest van het op andere manieren verstrekken van voer en water. De resultaten worden toegepast om de speendip van biggen nog verder te verlagen.

Feed design lab

Coppens is Community Partner van het Feed Design Lap. Hierin wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een innovatieve en lerende Community of Practise, met de focus op aspecten voor duurzaam ondernemen in de diervoederindustrie.

Mestinvesteringsfonds
Coppens Diervoeding is lid van het Mestinvesteringsfonds omdat we grote waarde hechten aan het versnellen van mestverwerking in Nederland. Samen met andere partijen is het loket Mestverwerking opgezet. In het loket werken het Mestinvesteringsfonds, het Projectbureau Lokale Mestverwerking en de drie regionale LTO-fondsen samen om initiatieven te ondersteunen met kennis en financiële middelen.

De deelnemende partijen uit de voerindustrie, de Land- en Tuinbouworganisaties, NVV en Rabobank hebben elkaar gevonden in het grote belang van het verder sluiten van mineralen kringlopen in Nederland. Mestverwerking is daarbinnen een belangrijke stap om zo de maximale waarde uit organische meststoffen te kunnen halen, zowel in Nederland als daarbuiten. Het Mestinvesteringsfonds ondersteunt concrete investeringsplannen en helpt hiermee om mestverwerking in Nederland te versnellen en zodoende het mestprobleem voor haar klanten mede op te lossen.