Overal en altijd willen verbeteren en vernieuwen

Swine Research Centre

InnovatiesMVOCoppens ContactMedewerkersInkoop

Swine Research Centre

In ons Swine Research Centre worden voornamelijk voerproeven gedaan voor vleesvarkens. De onderzoeken zijn gericht op het verbeteren van de economische resultaten op de bedrijven voor elk type varken.

Door het uitvoeren van deze proeven kunnen we heel snel antwoorden krijgen op vragen vanuit de markt. Om tijdens proeven gewone praktijkomstandigheden te creëren, worden de voerproeven uitgevoerd in een traditionele vleesvarkensstal met afdelingen van tachtig varkens met het all-in-all-out systeem.

De gelten en beren worden gescheiden opgelegd om goed de effecten op de verschillende sexe te kunnen bepalen.

Naast het Swine Research Centre hebben we ook nog Research Centra voor biggen en vleeskuikens.