Prikkelen, inspireren en kennis delen

Symposia Hogere gezondheid

InnovatiesMVOCoppens ContactMedewerkersInkoop

Symposia Hogere gezondheid

Jaarlijks organiseert Coppens in samenwerking met een aantal stakeholders, zoals dierenartsen, retailers, broederijen en fokkerij-organisaties, symposia voor pluimvee- en varkenshouders.

Het programma bevat vooraanstaande sprekers op het gebied van diergezondheid en maatschappelijke thema’s met als doel te prikkelen, te inspireren en kennis te delen op het gebied van zowel dierlijke als economische gezondheid.

Symposium Hogere Varkensgezondheid 

Symposium Hogere Pluimveegezondheid

Innovatieprijs

Op beide symposia wordt de innovatieprijs uitgereikt. De genomineerden voor deze prijs dragen bij aan een hogere pluimvee- of varkensgezondheid. 

De beide jury's zien innovatie zeer breed; van marktconcept tot strooiselbehandeling, van samenwerkingsvorm tot ketenintegratie. Iedere innovatie die bijdraagt aan een hogere varkens- of pluimveegezondheid in dierlijke of economisch zin. 

Het moeten innovaties zijn waar de sector verder mee aan de slag kan.