Overal en altijd willen verbeteren en vernieuwen

Swine Research Centre

InnovatieInno-FeedMVOCoppens ContactMedewerkersGeschiedenis

Swine Research Centre

In ons Swine Research Centre in Sterksel testen we op een professionele manier nieuwe vleesvarkensvoeders, voerstrategieën en grondstoffen. De verkregen informatie benutten we om dierprestaties en economische resultaten bij onze vleesvarkensklanten verder te verbeteren.

Praktijkbedrijf

Het uitvoeren van onderzoek in deze vleesvarkensstal zorgt ervoor dat de resultaten goed implementeerbaar zijn in de dagelijkse praktijk. De stal bestaat uit tien afdelingen met acht hokken. In ieder hok zitten zeven of acht varkens. Aan het begin van een ronde worden de biggen van 25 kg in de verschillende hokken opgelegd op basis van hun gewicht en sexe. Zo kunnen we nauwkeurig de verschillende effecten van de onderzoeken bepalen op gelten, beren of borgen.

Weegmomenten

Om inzicht te krijgen in de groei worden de vleesvarkens niet alleen bij opleg en het afleveren gewogen. Afhankelijk van de onderzoeksvraag wordt bepaald hoe vaak de varkens tussentijds worden gewogen. Zo kunnen we, indien nodig, alle vleesvarkens op elk gewenst moment wegen en zo hun voederconversie berekenen. Naast dagelijkse registratie van de voeropname analyseren we ook de effecten van de proeven op de slachtgegevens.

Diverse onderzoeken

Door het uitvoeren van onderzoek kunnen we antwoord geven op vragen vanuit de markt. Deze bleken de afgelopen jaren zeer divers. Zo deden we niet alleen onderzoek ter verbetering van dierprestaties, maar ook naar het terugdringen van antibioticagebruik, het verbeteren van darmgezondheid en dierwelzijn en de toepassing van circulaire grondstoffen.

Innovatieteam

Ons Innovatieteam voert in nauwe samenwerking met de diernutritionisten meerdere keren per jaar onderzoeken uit in het Swine Research Centre. Alle voeders worden vooraf gecontroleerd middels een NIR-analyse. Na een proef worden alle gegevens verzameld en zorgt het Innovatieteam voor een statistische analyse en rapportage. De bevindingen worden vervolgens beoordeeld door onze varkensspecialisten. De resultaten worden onze diernutritionisten geïmplementeerd in ons assortiment vleesvarkensvoeders en adviesprogramma’s.

Verrijking met wroetmix

In de stal zorgen we voor hokverrijking en afleiding door het inzetten van Wroetmix en continu aanwezige speeltjes in alle hokken. De Wroetmix is ideaal te gebruiken op de dichte vloer van de vleesvarkensstal. Net zoals onze andere verrijkingsproducten heeft de Wroetmix een nutritionele plus en is deze vrij van Entero-bacteriën omdat het gemaakt wordt volgens het Inno-Feed productieproces. Het gebruik van de Wroetmix in combinatie met een vast object zorgt ervoor dat wordt voldaan aan de voorgeschreven regelgeving binnen de EU en het Beter Leven Keurmerk.
Lees meer over onze verrijkkingsproducten

Duurzaam

Het Swine Research Centre is een duurzaam bedrijf door de zonnepanelen die op het dak zijn bevestigd en zo’n 80.000 kW per jaar opleveren. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een waterpomp die de varkensstallen en het nabij gelegen woonhuis verwarmt. Door beide maatregelen is het bedrijf volledig onafhankelijk van aardgas. Daarnaast is in 2012 een biologische luchtwasser geïnstalleerd.

Behoeften

De wensen van onze klanten staan centraal. We willen aansluiten op hun specifieke doelen en bedrijfsomstandigheden zodat we hun wensen optimaal in kunnen vullen. Dat doen we door onze voeders en managementadviezen op maat aan te bieden.

Naast het Swine Research Centre hebben we ook nog Research Centra voor biggen en vleeskuikens.

Onderzoeksresultaten uit onze varkensproefstallen zijn direct bruikbaar

Lees het interview met diernutritionisten Wouter Janssen en Saskia van Zon over de voordelen en het nut van het Swine & Piglet Research Centre.

Interview varkensproefstallen

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het Swine Research Centre? Neem dan contact op met:

Wouter Janssen

Diernutritionist Varkens

Vraag of opmerking?

Heeft u een vraag of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

 
* verplichte velden

Wij helpen graag

Wilt u dat wij contact met u opnemen? Laat hieronder dan uw gegevens achter:

* verplichte velden