Afdeling kwaliteitszorg is spin in het web

van links naar rechts: Henk Jacobs, Alex Enneman en Suzanne Zebregs

InnovatiesMVOCoppens ContactMedewerkersInkoop

Afdeling kwaliteitszorg

“Op de afdeling kwaliteitszorg werken drie collega’s, maar het kwaliteitsgevoel en de verantwoordelijkheid ervoor is op elke afdeling aanwezig. Het zit bij iedereen tussen de oren,” steekt Suzanne Zebregs, hoofd kwaliteitszorg, van wal.

“Kwaliteitszorg heeft veel verschillende taken. Zo zijn we verantwoordelijk voor het naleven van de wetgeving op gebied van diervoeders en zorgen we dat we voldoen aan de eisen van onder andere GMP+, SecureFeed, Ovocom, QS, Voederwaarde.nl en onze ketenpartners zoals McDonalds en Delhaize.”

“Verder zijn we verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de inkomende grondstoffen en geproduceerde voeders,” vult fabrieksnutritionist Alex Enneman aan. Zonder een akkoord van afdeling kwaliteitszorg kan een grondstof bijvoorbeeld niet ingekocht en verwerkt worden. We stellen concrete voorwaarden op, zodat afdeling logistiek weet waar ze op moet letten voordat een lading grondstoffen wordt gelost.”

“Van alle geleverde grondstoffen én van iedere productierun in de fabriek wordt een monster genomen. Dat zijn er zo’n 130 per dag,” vertelt kwaliteitsmedewerker Henk Jacobs. “In ons laboratorium krijgt ieder monster een uniek volgnummer en wordt een deel met NIR onderzocht. Daarnaast sturen we regelmatig monsters naar een extern laboratorium om de nutritionele waarden te laten bepalen of voor onderzoek op ongewenste stoffen. Alle info wordt verwerkt in ons computersysteem. Met een druk op de knop kunnen we traceren in welk eindproduct een grondstof is verwerkt. Ieder monster wordt vervolgens een half jaar bewaard in onze opslag.”

Alex: “Alle grondstofuitslagen worden getoetst aan de normen en verwerkt in de grondstoffenmatrix, zodat we weten wat de gehaltes zijn. Pas dan kan een nutritionist bepalen wat het kuiken of varken ermee kan doen. Als fabrieksnutritionist ben ik de schakel tussen afdeling productie en nutritie. Samen zijn we verantwoordelijk voor de juiste samenstelling van het voer, de korrel/kruimelkwaliteit en de voedselveiligheid. Om te voldoen aan de eisen doen we regelmatig een verslepingsonderzoek in de fabriek, voeren we spoelcharches uit en beheren we de matrix om contaminatie te voorkomen.”

Suzanne: “De verantwoording voor kwaliteit en veiligheid wordt gedragen door iedereen binnen ons bedrijf. Afdeling kwaliteitszorg zorgt ervoor dat de afspraken vastliggen, dat ze duidelijk zijn en dat ze nageleefd worden. Kwaliteit en voedselveiligheid zijn geen zaken waar de klant over zou moeten twijfelen. Dat zijn gewoon onze basisvoorwaarden.”