Maatschappelijk verantwoord ondernemen is innoveren

Neem een kijkje in ons MVO verslag

InnovatiesMVOCoppens ContactMedewerkersVacaturesInkoop

MVO

Voor u ligt het Maatschappelijk Verslag van Coppens Diervoeding. Wij maken dit verslag om verantwoording af te leggen over onze maatschappelijke resultaten en inzicht te bieden in de ambities voor de komende jaren.

Hierbij is gekozen voor een vorm waaruit blijkt dat wij ons bewust zijn van de huidige maatschappelijk discussies en daarbij concrete doelen stellen en activiteiten ontwikkelen, meer dan het volgen van bepaalde richtlijnen voor MVO-verslaglegging.

MVO verslag

We zien voor ons bedrijf een goede toekomst in een mooie sector. Door onze moderne fabriek in het centrum van de intensieve veehouderij van Nederland en onze specialisatie in varkens en vleespluimvee behoort onze kostprijs tot de laagste in de sector. Daarnaast zetten we de kernwaarde innovatie centraal, waaruit blijkt dat we onze toekomst altijd als kansrijk zien.

Uiteindelijk willen mensen:

“Elke dag kunnen vertrouwen op gezonde en eerlijke voeding voor dier en mens.”

En daarom

“Staat Coppens Diervoeding garant voor hoogwaardige diervoeders in combinatie met innovatief en kundig advies, daarmee dragen we direct bij aan gezonde en optimaal presterende dieren en een toekomstbestendige varkens- en vleespluimveehouderij”

We hebben de overtuiging dat we dat in Nederland het beste doen en dat we als gidsland gezien worden als het gaat over verduurzaming. Voor ons is het dan ook een opdracht om te laten zien dat we hierin voorop lopen.