InnovatieInno-FeedMVOCoppens ContactMedewerkersGeschiedenis

Is het mogelijk vleesvarkens sojavrij te voeren?

Zou het mogelijk zijn vleesvarkens te voeren met sojavrij voer dat voornamelijk bestaat uit co-producten en reststromen? Met die gedachte startten we in 2020 een proef op ons Swine Research Centre. Uiteraard moesten de diergezondheid en -prestaties gelijk blijven en mocht de voerprijs minimaal stijgen.

Sojavrij is een uitdaging

Het gebruik van grondstoffen afkomstig van sojabonen is een gevoelig onderwerp, omdat voor de teelt van sojabonen vaak ontbossing plaatsvindt en (lokaal) sociaal maatschappelijke problemen ontstaan. Door de import van soja worden lokale kringlopen niet gesloten. Eén van onze duurzaamheidsdoelen is het vervangen van conventionele soja door gecertificeerde ontbossingsvrije soja, EU geteelde soja óf het gebruik van soja te vermijden. Het volledig vervangen van soja door alternatieve energie- en eiwitbronnen, is een grote technische uitdaging die wij graag aangaan.

Kringlooplandbouw

Nederland en de EU hebben ingezet op kringlooplandbouw; dieren gaan vooral gevoerd worden met lokale reststromen uit bijvoorbeeld de levensmiddelenindustrie die niet meer geschikt zijn voor humane consumptie. Daarom waren we benieuwd of we, naast het vervangen van soja, ook het gehalte reststromen konden verhogen in varkensvoer. Uit ons onderzoek kwamen een aantal verrassende bevindingen die we in dit artikel toelichten.

Praktijkproef

In ons Swine Research Centre zijn drie groepen van ieder 227 vleesvarkens samengesteld die werden gevoerd volgens een ander voerprogramma. De voerstrategieën bestonden uit een standaard vleesvarkensvoer (controlegroep), een sojavrij voerprogramma en een sojavrij voerprogramma met 70%circulaire grondstoffen.

Aanpak

De vleesvarkens (TN70*Tempo, beren en gelten) werden verdeeld over 80 hokken (8 tot 9 biggen). Ieder hok kreeg één van de drie voerprogramma’s. Vanaf de opleg (28 kg lichaamsgewicht) tot en met 90 dagen na opleg (118 kg lichaamsgewicht) zijn de vleesvarkens gevolgd. We observeerden tijdens de proef geen verschillen in darmgezondheid en gedrag van de varkens. De dierprestaties waren gelijk tot beter ten opzichte van de controlegroep. In de groep die het sojavrije voer kreeg, verbeterde zelfs de voederconversie (2.28 ten opzichte van 2.41). In de tweede fase van het project hebben we bepaald wat het milieueffect was van de verschillende voerprogramma’s. Op die manier kan wetenschappelijk en rationeel worden berekend wat het milieueffect is van de geteste voerprogramma’s.

Analyse van de levenscyclus 

Om een compleet beeld te krijgen van de milieueffecten van big tot en met afgeleverd vleesvarken hebben we een levenscyclusanalyse (LCA) laten maken, die de milieueffecten beschrijft van de verschillende voerprogramma’s per kilogram levend gewicht van een af te leveren vleesvarken. De uitkomsten van de vleesvarkensproef gebruiken we om te modelleren hoe we de milieu-impact kunnen beïnvloeden door de overgang naar sojavrij en het gebruik van kringloopgrondstoffen. De grootste verandering in milieueffect kwam door het gebruik van andere grondstoffen dan soja.

Reststromen zijn een interessante optie 

Het gebruik van reststromen in sojavrij voer is een interessante optie, want het milieueffect van de varkens gevoerd met deze strategie was flink verlaagd. Door het gebruik van reststromen komt minder stikstof vrij bij de productie van deze grondstoffen. Daarnaast neemt door het gebruik van reststromen het land- en watergebruik af.

Conclusie

Het is mogelijk vleesvarkens sojavrij te voeren, zelfs met 70% circulaire grondstoffen, zonder dat dit ten koste gaat van de diergezondheid of dierprestaties. Het gebruik van sojavrije voeders leidt tot een verlaging van de milieubelasting, en deze wordt met het aandeel reststromen nog verder verlaagd. Omdat we signaleren dat zowel in Nederland als daarbuiten vraag ontstaat naar verantwoord sojagebruik en gebruik van reststromen gaan wij door met innovaties op dit gebied. Zo zijn we in 2021 gestart met een vervolgproject waar we verder werken aan een sojavrijvoerconcept voor varkens en pluimvee.

Wil je meer weten over hoe Coppens Diervoeding bijdraagt aan een duurzame veehouderij?

Lees dan ons magazine: 

Magazine Duurzaamheid & Innovatie

Wij helpen graag

Wilt u dat wij contact met u opnemen? Laat hieronder dan uw gegevens achter:

* verplichte velden