Met behoud van dierprestatie, darmgezondheid, dierenwelzijn en vleeskwaliteit

InnovatieInno-FeedMVOCoppens ContactMedewerkersGeschiedenis

Sojavrij vleeskuikenvoer

Ook voor vleeskuikens is het gebruik van soja een groot discussiepunt. Het sojagebruik kan op drie manieren ingevuld worden voor de toekomst: het gebruik van gecertificeerde ontbossingsvrije soja, EU geteelde soja óf het gebruik van soja vermijden.

Het sojavrij voeren van vleeskuikens is een hele uitdaging vanwege het benodigde grote aandeel hoogwaardige eiwit in de voeding om efficiënte groei en gezondheid te behouden. Daarnaast is de toepassing van reststromen in vleeskuikenvoeding lastig gezien de gevoeligheid van vleeskuikens voorverteringsstoornissen.

Vervanging strategieën

Het gebruik van sojaschroot is logisch, omdat het de meest efficiënte, economisch rendabele en de best verteerbare plantaardige eiwitbron voor vleeskuikens is. Om sojavrije vleeskuikenvoeders te ontwikkelen was er daarom een goed uitgedacht meerjarig project nodig met als doel het behoud van dierprestaties, darmgezondheid en vleeskwaliteit. In onze Poultry Research Centres zijn verschillende vervangingsstrategieën uitvoerig getest. Hiervoor maten we dierprestaties (gewicht, voederopname, voederconversie), darmgezondheid en dierenwelzijn (strooiselkwaliteitscore, voetzoollaesiescores), vleeskwaliteit en klimaatimpact (Carbon footprint, landgebruik en water footprint per kgvoer en per kg groei vleeskuiken).

100% sojavrije voerproeven 

Het jaar 2021 sluiten we af met twee 100% sojavrije voederproeven met zowel traditionele vleeskuikens als traag groeiende vleeskuikens. Hiermee komt de teller op tien proeven te staan in het teken van sojavrije vleeskuikenvoeders. Belangrijk is hierbij ook de bijbehorende levenscyclusanalyse (LCA), waarbij wij graag inzicht geven in de bijbehorende milieueffecten van het vervangen van soja. Hiermee zorgt Coppens Diervoeding voor een gefundeerd en werkbaar sojavrij voerconcept dat antwoord geeft op de toenemende vraag naar een verantwoorde veehouderij.

Meerjarig onderzoeksprogramma

We geven je graag een eerste inkijk in ons meerjarig innovatieprogramma. In 2019 was onze eerste mijlpaal: 50% sojareductie ten opzichte van een reguliere voerstrategie. Op basis van vervolgproeven ontwikkelden we een ‘Coppens soja-reductie mix’. Dit is een concept van additieven en passende alternatieve grondstoffen die verdere sojareductie mogelijk maken met behoud van dierprestatie, darmgezondheid, dierenwelzijn en vleeskwaliteit. Met deze mix is inmiddels een volledig sojavrij vleeskuikenvoer mogelijk met behoud van dierprestaties.

Toetsen aan praktijkomstandigheden 

Het blijft belangrijk om regelmatig onderzoeksresultaten te toetsen in een reguliere vleeskuikenstal, daarom worden met regelmaat veldvalidaties uitgevoerd om strategieën te toetsen aan praktijkomstandigheden. Door deze praktijkvalidatie houden we de voerstrategie realistisch en haalbaar.

 

Wil je meer weten over hoe Coppens Diervoeding bijdraagt aan een duurzame veehouderij?

Lees dan ons magazine: 

Magazine Duurzaamheid & Innovatie

Wij helpen graag

Wilt u dat wij contact met u opnemen? Laat hieronder dan uw gegevens achter:

* verplichte velden