Dagontmesting 
varkensstallen

InnovatieInno-FeedMVOCoppens ContactMedewerkersGeschiedenis

Stal van de toekomst verbetert de duurzaamheid

Hans Verhoeven runt samen met zijn vrouw Diny en bedrijfsleider Sjef een gesloten varkensbedrijf in Valkenswaard. Ze houden varkens in het integrale stalsysteem: ‘Stal van de Toekomst’ waar de varkens worden gevoerd met voer van Coppens Diervoeding.

Op De Hoeve wordt veel praktijkonderzoek gedaan naar innovatieve stalsystemen die een bijdrage kunnen leveren aan de verdere verduurzaming van de sector. Op dit moment vindt onder andere praktijkonderzoek plaats naar het verbeteren van het stalklimaat om daarmee ammoniakuitstoot te verminderen: vanaf 2022 gelden hiervoor nog strengere emissienormen. 

Stal van de Toekomst

De ‘Stal van de Toekomst’ is een innovatief integraal stalsysteem waarin het dier centraal staat. Duurzaamheid zegt iets over milieudoelstellingen, maar ook over een gezonde bedrijfsvoering.
De dieren mesten op een speciaal rooster aan de achterkant van het hok; het ‘varkenstoilet’. Mest wordt opgevangen in goten, die elke dag worden leeggespoeld (dagontmesting), zonder dat hierdoor het mestvolume toeneemt. Het is een simpel en robuust systeem waar weinig tijd in gaat zitten. Door mest dagelijks uit de stal te halen, wordt voorkomen dat ammoniak en andere kwalijke gassen ontstaan. De lucht ín de stal is daardoor schoon, wat zich doorvertaalt in gezondere varkens, versnelde groei én een betere werkomgeving. Het filteren van de lucht (bijvoorbeeld door een luchtwasser) is hierdoor overbodig. “Ik heb diverse varkensbedrijven bezocht met chemische luchtwassers en combiwassers. Het enige voordeel daaraan is dat je de uitstoot effectief aanpakt. Maar waarom zou ik investeren in een systeem dat niets oplevert voor mijn varkens én voor mezelf?” vertelt Hans Verhoeven.

Praktijkonderzoek

Het dagelijks ontmesten wordt in opdracht van de Provincie Noord-Brabant en in samenwerking met onder andere Wageningen UR in de praktijk onderzocht. Binnen dit project onderzoeken we of dagontmesting een oplossing is om de uitstoot van ammoniak en andere schadelijke gassen te reduceren en gelijktijdig te zorgen voor gezondere dieren en een beter rendement op de boerderij. Het doel van Praktijkonderzoek Dagontmesting is om voor alle diercategorieën een goedgekeurd stalsysteem te ontwikkelen waarmee we dezelfde emissie behalen als met een luchtwasser, zonder die te hoeven plaatsen. Hans: “Ik hoop dat door Praktijkonderzoek Dagontmesting straks elke varkenshouder hier zijn voordeel mee kan doen.”

Keten Duurzaam Varkensvlees 

KDV is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse varkenshouders, grossiers, slagers, vleeswarenproducenten, retail, cateraars en een slachterij met als doelen: duurzaam vlees, gezonde dieren, een energie neutrale varkenshouderij, een beter leven voor de varkens en vlees met de beste smaak. Alle KDV-partners werken volgens strenge eisen op het gebied van milieu, dierenwelzijn en diergezondheid. 

De Hoeve is één van de initiatiefnemers van KDV en daarnaast ook het demonstratiebedrijf binnen KDV. Het onderdeel ‘De Hoeve Innovatie’ is verantwoordelijk voor het stimuleren, ontwikkelen en implementeren van innovaties binnen KDV. De ‘Stal van de Toekomst’ is daar een mooi voorbeeld van. Kijk voor meer informatie op www.stalvandetoekomst.nl.

Dagontmesting

De mest in de stallen van De Hoeve wordt opgevangen in goten, die elke dag worden leeggespoeld (dagontmesting) zonder dat het mestvolume toeneemt.

Wij helpen graag

Wilt u dat wij contact met u opnemen? Laat hieronder dan uw gegevens achter:

* verplichte velden