Voederwaarde.nl geeft waar voor u geld

Doen wat we zeggen

InnovatiesMVOCoppens ContactMedewerkersInkoop

VoederWaarde.nl

De Nederlandse mengvoederindustrie levert diervoeders van hoge kwaliteit. Hierbij is transparantie en een  uniforme werkwijze verregaand geborgd. Coppens Diervoeding heeft dit geregeld via VoederWaarde.nl.

Coppens Diervoeding heeft samen met NVV, LTO, NVP en een aantal mengvoederbedrijven de handen ineen geslagen.

Voorheen was de voederwaarde van mengvoeders niet geborgd. Veehouders vonden echter dat er meer transparantie en controle moest komen. Sturen op dierprestaties middels voeding vraagt namelijk steeds meer deskundigheid van de veehouder én de voeradviseur.

Coppens Diervoeding legt met VoederWaarde.nl een transparante en uniforme werkwijze vast om de voederwaarde van geleverde voeders voor landbouwhuisdieren te beheersen en te controleren. Door uniforme en eenduidige waardering van afzonderlijke grondstoffen wordt de uiteindelijke voerderwaarde van het eindproduct gegarandeerd.

De drie belangrijkste doelen van VoederWaarde.nl zijn:

  • Openheid van grondstofsamenstelling voor de afnemer
  • Eenduidige voederwaarde berekeningen vanuit een internationaal erkend en onafhankelijk voederwaarde systeem
  • Garanties door het uitvoeren van controles

Voordelen voor varkens- en pluimveehouders

Wij zijn ervan overtuigd dat we met VoederWaarde.nl een meerwaarde leveren voor zowel de individuele varkens- en pluimveehouder, als voor de totale diervoederbranche.

  • Afnemers hebben namelijk structureel inzicht in de samenstelling van het mengvoer.
  • Bij twijfel over de voederwaarde kan er een onafhankelijke toetsing plaatsvinden.
  • Met het systeem kan de bedrijfsbegeleiding van de veehouders worden versterkt.
  • Er komen meer mogelijkheden voor de prijs / kwaliteit verhouding van de verschillende voeders.

Met VoederWaarde.nl krijgt u gegarandeerd altijd waar voor uw geld.

Veiligheid prioriteit
De diervoederketen maakt deel uit van de voedselproductieketen. Een adequate borging van de diervoederveiligheid wereldwijd heeft daarom een hoge prioriteit. Wij zijn ons ten volle bewust van onze plaats in deze voedselketen en nemen hierin onze verantwoordelijkheid. Dit blijkt ook uit onze:

Visie

Elke dag kunnen vertrouwen op gezonde en eerlijke voeding voor dier en mens.

Missie

Coppens Diervoeding staat garant voor hoogwaardige diervoeders in combinatie met innovatief en kundig advies waarmee we direct bijdragen aan gezonde en optimaal presterende dieren en een toekomstbestendige varkens- en pluimveehouderij.