Sector in beweging

NieuwsarchiefAgenda

Afleidingsbrok BigXplore biedt uitkomst

Publicatiedatum: 19-04-2017

Een probleemloos biggentraject is de wens van iedere varkenshouder. Een recente praktijkproef met de afleidingsbrok BigXplore gaf interessante uitkomsten, welke een steentje kunnen bijdragen aan een soepele biggenopfok. Het doel van deze proef was te ontdekken of de diergezondheid verbetert en probleemgedrag bij gespeende biggen vermindert door het verstrekken van de BigXplore.

Behoefte invullen

Het spenen van biggen brengt altijd in meer of mindere mate stress met zich mee. In een stressperiode heeft een big andere nutritionele behoeften. De BigXplore zorgt door zijn afwijkende, grote formaat voor afleiding, waardoor de big minder stress ervaart. Daarnaast is de samenstelling afgestemd op de gewijzigde nutritionele behoeften van de big na het spenen en zorgen de juiste typen vezels voor een verzadigd gevoel, wat weer een kalmerend effect heeft. Daarnaast bevat het voer antioxidanten welke stressverlagend werken en bevat het een additief dat de voeropname stimuleert.

Opzet proef

In totaal waren ruim 1400 biggen betrokken bij de proef, verdeeld over 70 hokken en zes bedrijven. Op dag 0 (dag van spenen) werden de biggen gewogen. Vervolgens vond een wekelijkse score plaats waarbij verwondingen (lichaam, oren en staart), oorrandnecrose en mestconsistentie beoordeeld werden. Daarnaast werden uitval en kreupelheden vastgelegd. Aan het einde van de proefperiode volgde een eindweging. Vijf procent van het standaard voer werd in de proefgroepen vervangen door de afl eidingsbrok. Dit betekent dat er van dag 1 tot en met dag 7 na spenen 2 x per dag 15 gram BigXplore verstrekt werd. Vanaf dag 8 tot en met dag 14 2 x 30 gram per dag en vanaf dag 15 2 x 50 gram per dag. De BigXplore werd handmatig los in het hok gestrooid. De controlegroepen kregen het normale rantsoen zonder de BigXplore.

Afname oorrandnecrose

De gemiddelde groei in de proef laat een grote spreiding zien. Een positieve invloed van de BigXplore op de groei kan dan ook niet signifi cant aangetoond worden. Wel constateerden we een positieve trend, aangezien de biggen in de proefgroep 30 gram per dag harder groeiden dan de biggen in de controlegroep. De grootste winst van deze afl eidingsbrok is te behalen op bedrijven waar oorra ndnecrose en overige beschadigingen (staart, lichaam) een probleem is. Daar is namelijk een significante afname van het aantal verwondingen te zien na inzet van de BigXplore. Dit is te zien in de grafiek op de pagina hiernaast. Uit de gemiddelde mestscore over alle deelnemende bedrijven heen, concluderen we tevens dat de afleidingsbrok in de eerste week na spenen een positieve invloed
heeft op de mestconsistentie.

Minder rangordegevechten

Buiten de wekelijkse scores van de verwondingen, oorrandnecrose en mestconsistentie constateerden de deelnemende varkenshouders ook dat er minder rangorde gevechten waren, waardoor er minder huidbeschadigingen ontstonden. Daarnaast vonden ze de controles makkelijker in de proefgroepen, omdat de biggen op de afl eidingsbrok afkomen en dus makkelijk te beoordelen zijn.

Juiste formaat korrel

Het formaat van de afl eidingsbrok is zo gekozen dat deze voldoende groot is om niet door de roosters te vallen en dat er ‘per portie’ wel voldoende stuks beschikbaar zijn voor alle biggen. Een groter formaat zou betekenen dat er minder stuks per voerbeurt verstrekt worden, waardoor de kleinere biggen er niets of minder van opnemen. Dit is ook de reden dat het voer op het rooster verstrekt wordt. Wanneer ze alleen in de voerbak verstrekt zouden worden, bestaat de kans dat alleen de grootste biggen er van eten.

Meer informatie of bestellen

Als u meer informatie wilt over de BigXplore, of u wilt deze afleidingsbrok bestellen, klik dan hier. Dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op.


Terug naar het overzicht
Deel dit bericht