Sector in beweging

NieuwsarchiefAgenda

Bedrijfsreportage Guido van Loon

Publicatiedatum: 31-05-2018

"Als de gezondheid van de varkens goed is, komen de betere resultaten vanzelf"

Varkenshouder Guido van Loon uit Bergeijk wil bij de betere varkenshouders horen én een hogere voerwinst behalen. Om deze doelen te bereiken heeft hij verschillende maatregelen genomen om de gezondheidsstatus van zijn bedrijf met 270 zeugen en 2300 vleesvarkens te verbeteren.

Weten wat er speelt

Guido: “Om te weten wat er allemaal speelde op ons bedrijf, heb ik enkele jaren geleden ResPig laten uitvoeren. Met een diagnostisch bloedonderzoek en een beoordeling van de risicofactoren werd de actuele gezondheid van mijn varkens in beeld gebracht. Ik wilde in ieder geval van de APP problemen af. Ook PRRS bleef maar circuleren op mijn bedrijf. Op basis van de uitslagen, ben ik gaan enten. De biggen kregen een enting tegen Circo en Mycoplasma, de vleesvarkens tegen APP. Toen de APP onder controle was, ben ik gestopt met enten en heb ik de PRRS enting bij de biggen toegevoegd. Met resultaat, want nu is het weer rustig op mijn bedrijf. Daarnaast ontworm ik de zeugen iedere ronde, waardoor ook de biggen en vleesvarkens minder snel worden besmet. De entingen zijn wel duur, maar ik ben nu wel verzekerd van een goede gezondheidsstatus van mijn varkens. Weinig uitval, gezonde dieren en plezierig werken wegen zeker op tegen de kosten van het enten. Zieke varkens kosten nu eenmaal meer dan een enting.”

Antibiotica arm

“Door deze aanpak heb ik weinig gezondheidsproblemen op mijn bedrijf. De stap om mee te doen aan het Antibioticavrij Leven concept van Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) was daarom klein. Ik krijg een meerprijs voor mijn dieren, terwijl ik maar weinig hoefde aan te passen. Bovendien had ik er vertrouwen in dat door deelname aan dit concept, de gezondheid van de varkens nog verder zou verbeteren. Dat is ook wel gebleken. Alle biggen krijgen na de geboorte een elektronisch oornummer. Wanneer er dieren behandeld worden, dan scan ik ze. Aan de slachtlijn is daardoor direct te zien welke varkens voldoen aan het concept. De dieren die nooit antibiotica hebben gehad, gaan naar een afnemer in Italië. Ik gebruik nauwelijks nog antibiotica, alleen wanneer een dier bijvoorbeeld kreupel is. De varkens kunnen prima zonder, als de gezondheid en de weerstand goed is.”

Minder varkens opleggen

Guido: “Sinds ik met het Beter Leven-concept ben gestart, liggen de biggen op 0,4 m2. Dit had een positief effect op groei en gezondheid, zodat ik toch evenveel aflever. De vleesvarkens zitten in grote groepen op een oppervlakte van 0,9 m2 per dier en worden onbeperkt gevoerd. Ondanks de extra bewegingsruimte is de voederconversie goed gebleven. Doordat de vleesvarkens nu gezonder zijn, kunnen ze met een goedkoper voer toe. De groei blijft hiermee hetzelfde, maar de voerkosten dalen!”

Niet te vroeg spenen

“Ik speen niet eerder dan 28 dagen. De biggen zijn dan zwaarder en nemen het voer beter op. De biggen krijgen in het kraamhok eerst zes dagen een kleimineraal. Daarna schakel ik over op Baby Big XL, gemengd met Precoce B. Rondom het spenen krijgen ze Insecto Speen, waar insectenolie in is verwerkt. Deze olie werkt antimicrobieel door het hoge aandeel laurinezuur. Ze nemen de Insecto Speen goed op. We hebben al een half jaar geen last meer van Streptokokken. Door het later spenen is de worpindex minder goed, maar de bigkwaliteit is wel beter. Ik speen momenteel gemiddeld 30 biggen per zeug, maar ik wil naar 32 biggen. Ik denk dat dat haalbaar is, omdat ik in de afgelopen periode al 90% van de Topigs 40 zeugenstapel vervangen heb door de TN70. Deze zeugen produceren meer biggen en hebben betere  moedereigenschappen. Ik gebruik de PIC408G als beer.”

Guido: “Voorlopig wil ik op deze manier doorgaan met mijn bedrijf. Goed naar de varkens kijken, consequent en hygiënisch werken en zorgen voor gezonde dieren. Want als de varkens gezond zijn, dan komen de betere resultaten vanzelf!”


Terug naar het overzicht
Deel dit bericht