Sector in beweging

NieuwsarchiefAgenda

Circulair inzetten van reststromen

Publicatiedatum: 27-05-2019

Samen met twaalf bedrijven, kennisinstellingen en steun van het ministerie van LNV via Topsector Agri & Food zijn we gestart met het project “Circulaire Bio-economie”. Gezamenlijk wordt de haalbaarheid onderzocht hoe reststromen en bijproducten, op grote schaal, veilig tot waarde gebracht kunnen worden via de diervoedersector.

Daarnaast wordt gekeken hoe we meer gebruik kunnen maken van Europese eiwitbronnen. Zo is bijvoorbeeld een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om fosfor vrij te maken uit plantaardige co-producten en eiwitrijke fracties te verkrijgen vanuit vlinderbloemige planten, zoals erwten. Het doel is om bijproducten zo veel mogelijk te kunnen hergebruiken voor de meest waardevolle toepassing.

Ontwikkeling rekenmodel

Het verhogen van het aandeel circulaire grondstoffen is een goed streven, maar hoe bepaal je hoe circulair een bedrijf of product werkelijk is? We kunnen wel zeggen dat we ‘circulair’ voer produceren, want de grondstoffen komen van dichterbij of we verwerken geen of weinig soja, maar dat is vooral een gevoelskwestie. Er bestaat nog geen specifieke en gevalideerde methode waarmee de circulariteit van diervoeders objectief en onderbouwd gekwantificeerd kan worden.

HAS Hogeschool

Daarom zijn momenteel vier studenten van HAS Hogeschool voor Coppens een rekenmodel aan het ontwikkelen dat de circulariteit van diervoeders kwantificeert. Als de circulariteit van diervoeders gekwantificeerd kan worden, kan niet alleen de discussie over circulaire diervoeding transparant en rationeel gevoerd worden met de retail en de consument. Er kan dan ook geoptimaliseerd worden op het verder verhogen van de circulariteit van diervoeders. Coppens Diervoeding beschouwt circulariteit, als onderdeel van een duurzame veehouderij, als een belangrijk innovatiethema. Wij kunnen een cruciale rol spelen bij het hergebruiken van reststromen en het verder sluiten van de kringlopen.


Terug naar het overzicht
Deel dit bericht