Sector in beweging

NieuwsarchiefAgenda

Coppens aan de slag met nieuwe vergunning

Publicatiedatum: 04-03-2016

Medio februari is de nieuwe omgevingsvergunning voor Coppens Diervoeding van kracht geworden. Concreet betekent dit dat de productie uitgebreid kan worden. Daarnaast mogen nu ook verdere geur reducerende maatregelen genomen worden.

Net voor de kerst werd Coppens Diervoeding geconfronteerd met een “Last Onder Dwangsom” (LOD) vanuit de provincie. Hierdoor zou Coppens genoodzaakt zijn om per 1 januari 2016 de productie stil te leggen in haar fabriek in Helmond. Deze LOD was gebaseerd op een veronderstelde overschrijding van de productielimiet van geperst voer. Coppens heeft daartegen een kort geding aangespannen. De rechter heeft tussen kerst en Nieuwjaar deze case behandeld en Coppens op alle fronten in het gelijk gesteld. Daarmee was de dwangsom van de baan.

Op 18 februari heeft nog een kort geding plaats gevonden waar een voorlopige voorziening van één omwonende uit de naastgelegen wijk Brouwhuis werd behandeld. De rechter heeft deze voorlopige voorziening aan de kant geschoven, waardoor de nieuwe omgevingsvergunning per direct van kracht werd.

Coppens heeft al verschillende geur reducerende maatregelen genomen. In oktober 2014 is gestopt met de productie van visvoeders. Vanaf februari 2016 onderneemt Coppens actie volgens de voorschriften van de nieuwe vergunning; in week 8 is de plaatsing van een extra hoge schoorsteen gerealiseerd en is de installatie van de koude oxidatie afgerond en in werking gesteld. Ook is een eerste inspectiebezoek uitgevoerd door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Tijdens een tweede bezoek deze week vindt de controle van de bouw (de verankering van de schoorsteen) plaats.

Coppens is ervan overtuigd dat met het nemen van deze maatregelen onacceptabele geurhinder ten gevolge van haar activiteiten wordt voorkomen. De vertegenwoordigers van de Wijkraad Brouwhuis zijn uitgenodigd om de nieuwe installatie te komen bekijken. Verder wordt er veel waarde gehecht aan een goede verificatie van klachten veroorzaakt vanaf het BZOB-bedrijventerrein. Samen met de omwonenden en de omgevingsdienst wordt gekeken naar verbetering van de huidige werkwijze. Dit alles om uiteindelijk de optimale situatie te bereiken voor omwonenden en bedrijven.


Terug naar het overzicht
Deel dit bericht