Sector in beweging

NieuwsarchiefAgenda

Eiwit uit insecten toegestaan als grondstof

Publicatiedatum: 07-09-2021

Het is voortaan toegestaan om ook het eiwit uit insecten te gebruiken als grondstof in pluimvee- en varkensvoer in Europa. Dit is een belangrijke stap voor de kringlooplandbouw. Insecten zijn een natuurlijke voedingsbron voor pluimvee en varkens en bieden voordelen op het gebied van voeding, gezondheid, welzijn en duurzaamheid. De goedkeuring van het gebruik van insecteneiwit vermindert de afhankelijkheid van andere eiwitbronnen die ontbossing en overbevissing veroorzaken.


Vanaf 7 september 2021 keurt de Europese Unie het gebruik van insecteneiwitten in pluimvee- en varkensvoer goed. Dit is een belangrijke stap. Insecten zijn een waardevolle en duurzame alternatieve bron van goed verteerbare eiwitten. Ze dragen eraan bij dat de EU voedselketen minder afhankelijk is van eiwitten uit verre landen. Bovendien past het uitstekend in duurzame kringlooplandbouw, omdat insecten voornamelijk worden gevoerd met voedselresten.


De Farm to Fork-strategie van de Europese Commissie bevordert een circulair voedselsysteem met het gebruik van duurzame en lokale ingrediënten. Het opnieuw introduceren van insecten in varkens- en pluimveevoer verbetert de veerkracht van de agro-food keten, in overeenstemming met deze Europese Farm to Fork-strategie. Europarlementariër Jan Huitema: "Insecten kunnen een grote rol spelen in de transitie naar een circulair voedselsysteem omdat ze voedselresten kunnen omzetten in hoogwaardige grondstoffen voor diervoeder. De Europese wetgeving stond het gebruik van insecteneiwitten echter niet volledig toe. Ik ben blij dat insecteneiwit na jaren van bewustmaking over dit onderwerp eindelijk is goedgekeurd voor diervoeder. Op die manier wordt Europa minder afhankelijk van de import van grondstoffen en wordt de milieu-impact van de veehouderij verminderd."


Protix is het eerste bedrijf ter wereld dat ingrediënten op basis van insecten op industriële schaal kan produceren. De nieuwe wetgeving is het resultaat van werk dat Protix in 2013 startte met de oprichting van IPIFF (International Platform of Insects for Food and Feed). Sterke samenwerkingen met innovatieve bedrijven als Coppens Diervoeding hebben deze ontwikkelingen versneld. "De samenwerking met Coppens Diervoeding is uniek. Onze samenwerking begon in 2013. Coppens Diervoeding was de eerste producent wereldwijd die insectenolie gebruikte in jonge biggen- en vleeskuikenvoeders", zegt Kees Aarts, CEO van Protix.

"Insecteneiwit is een hoogwaardig en duurzaam eiwit en biedt een echte meerwaarde voor onze diervoeders. Door innovatieve oplossingen willen we bijdragen aan het verlagen van de CO-footprint van voer en aan een duurzaam voedselsysteem”, licht Hendrik de Vor, CEO van Coppens Diervoeding toe. “Het gebruik van insectenmeel past in deze filosofie”.

In 2012 richtte Protix IPIFF (International Platform of Insects for Food and Feed) op om het gebruik van insecten als bron van voedingsstoffen voor menselijke consumptie en diervoeders te promoten bij beleidsmakers in Brussel. De IPIFF is nu 's werelds toonaangevende insectenvereniging om het gebruik van insecten voor voer en voedsel te bevorderen. Sindsdien heeft de insectenindustrie zich sterk ontwikkeld met de belangrijkste mijlpaal de goedkeuring van het gebruik van insecten in duurzame voeders voor vissen in 2017. De goedkeuring van vandaag voor het gebruik van insectenmeel voor pluimvee- en varkensvoer is een nog grotere mijlpaal. Deze goedkeuring zal twee van de meest relevante EU-diervoedermarkten openen, die ongeveer 65% van de mengvoederproductie in de EU vertegenwoordigen. De vraag naar insecten als voer zal naar verwachting toenemen, wat leidt tot een toename van de productiecapaciteit van de sector.

 

About Protix

Protix is the market share leader in insect-based nutrition for healthy and sustainable feed and food. We breed larvae from the Black Soldier Fly. Organic waste from the food industry serves as feed for the insects. In turn, the insects are processed into sustainable ingredients like proteins and lipids. These nutrients are used by Protix's customers as nutritious, high added value ingredients in petfood and animal feed. Insect ingredients are more sustainable ingredients than soy or fishmeal and help prevent overfishing and deforestation for soy cultivation. Protix contributes to a food system that is in balance with nature.


Terug naar het overzicht
Deel dit bericht