Sector in beweging

NieuwsarchiefAgenda

Foktoomvoer beïnvloedt kwaliteit kuikens

Publicatiedatum: 09-06-2016

Vanuit de sector komt bij ons regelmatig de vraag of het mogelijk is om de kwaliteit van eendagskuikens te verhogen door middel van foktoomvoeders. Het antwoord hierop is ja. Er bestaat namelijk een aantoonbare relatie tussen de kwaliteit van foktoomvoeders en de kwaliteit van eendagskuikens.

De basis moet goed zijn. Bij het maken van foktoomvoer staan daarom de gezondheid van de vleeskuiken-ouderdieren en de productieresultaten centraal. Het doel is een stabiel gezond koppel dat naar wens presteert. Pas als daar alles op orde is, kan er verder gekeken worden in de keten.

Een stap verder

Voor de vermeerderaar telt vaak het aantal broedeieren, het bevruchtingspercentage en de uitkomstresultaten. Voor de keten is echter de kwaliteit van het eendagskuiken ook van groot belang. Om een goed eendagskuiken te kunnen realiseren hebben wij de voeding voor de hennen én de hanen opnieuw onder de loep genomen en zijn er verschillende aanpassingen gedaan in het productieproces in onze fabriek. Daarnaast worden de prestaties van de vleeskuiken-ouderdieren continu gemonitord. Op basis van de behaalde resultaten en doelstellingen worden onze foktoomvoeders zo geoptimaliseerd.

Optimale structuur

Om de kwaliteit van eendagskuikens te verbeteren zijn het grondstoffenpatroon, de nutriëntsamenstelling en de additievenkeuze van belang. Ook de constantheid van het voer speelt een grote rol. Mede voor de productie van foktoomvoeders zijn in het afgelopen jaar twee nieuwe walsenstoelen in onze fabriek in Helmond geplaatst. Hierdoor kan de maalfijnheid van de grondstoffen perfect ingesteld worden. Per grondstof wordt de keuze gemaakt of deze via de walsenstoel of de hamermolen gaat en wordt bepaald wat daarbij de beste structuurvorm is. Bij de bouw van de nieuwe productielijn is zeer nadrukkelijk gekeken hoe de foktoomvoeders zo optimaal mogelijk geproduceerd kunnen worden. De wensen vanuit de markt, doelstellingen van de vermeerderaars en diergezondheid zijn hierbij als uitgangspunt genomen.

Ervaring

Door de vele opties die in de fabriek aanwezig zijn, kunnen we voerlijnen produceren voor de traditionele foktoomdieren, maar ook voor alternatieve voerlijnen voor bijvoorbeeld het traag groeiend vleeskuikensegment. De ervaringen die we in de afgelopen jaren hebben opgedaan met het verbeteren van de (darm) gezondheid in de vleespluimveesector kunnen ook toegepast worden in de vleeskuiken-ouderdierensector.

Streven

We streven ernaar dat de vermeerderaars broedeieren van de hoogste kwaliteit kunnen leveren aan de broederij. We zijn ervan overtuigd dat dit een positief effect heeft op de kwaliteit van de eendagskuikens. Daar heeft de hele keten baat bij.


Terug naar het overzicht
Deel dit bericht