Sector in beweging

NieuwsarchiefAgenda

Marktgericht varkensvlees produceren

Publicatiedatum: 07-03-2018

We voerden met een groep varkenshouders een levendige discussie over het onderwerp marktgericht varkensvlees produceren tijdens onze jaarlijkse studieavond.

Voor deze avond hadden we Danny Daneels uitgenodigd. Danny is een expert op het gebied van varkensvleeshandel naar Italië. Als adviseur economische diplomatie Agro en Food voor de Belgische overheid in Italië ziet hij wekelijks één miljoen hammen geïmporteerd worden naar zijn regio; Modena in Italië.

Italiaanse markt

Danny: “Bijna 75% van het Nederlandse varkensvlees wordt geëxporteerd, voornamelijk binnen Europa. Italië is daarbij een zeer belangrijke markt, omdat 10% van deze export, vooral als hammen naar dit land gaat. De hammenmarkt in Italië is een traditionele markt, die wordt beschermd door een strenge regelgeving. Toch worden er ook veel hammen geproduceerd, vooral van biggen die geïmporteerd worden uit Denemarken. Deze biggen voldoen aan de strenge eisen van de standaard kwaliteit die gevraagd wordt door de Italiaanse markt.”

Dalende import vanuit Nederland

“Helaas is de import van Nederlandse hammen sinds een aantal jaren dalende. Terwijl de import vanuit Polen en Denenmarken fors stijgt. De simpele reden hiervoor is dat deze landen wel de hoge kwaliteit leveren die er gevraagd wordt, legt Danny uit. “Er wordt geluisterd naar de klant en er worden enkel producten verstuurd die aan de strenge eisen voldoen. Nederland verkoopt hammen aan Italië van een lagere kwaliteit, zoals hammen van intacte beren. Deze zijn te mager en de hammen hebben teveel vochtverlies. Steeds meer Italiaanse klanten weren daarom deze hammen. Verwacht wordt dat daardoor de afzet van hammen door Nederland naar Italië nog verder zal dalen.”

Hoe komt het dan dat er een miscommunicatie is tussen de klantvraag en datgene wat geproduceerd wordt in Nederland? Missen we hiervoor het productschap? Zijn we doorgeslagen in het luisteren naar de Nederlandse consument en maatschappij? Allemaal vragen die tijdens de avond zijn bediscussieerd. Toch liggen er voor Nederland veel mogelijkheden in Italië. Maar daarvoor is het wel nodig om strenger te selecteren op de kwaliteit van ons varkensvlees voor de export naar Italië, zodat we wel voldoen aan de eisen. Italië is bovendien het enige land waarvan de export van varkensvlees stijgt, daarom blijft het een interessante markt om aan te leveren.

Ketengericht produceren

Tijdens de avond ging Wouter Janssen, diernutritionist varkens bij Coppens in op de mogelijkheden van het ketengericht produceren van varkens en varkensvlees. Dit deed hij aan de hand van een piramide. Wouter: “De basis van de piramide wordt gevormd door veiligheid en continuïteit. Dit zijn de essentiële eisen voor een goede productie. Daarna volgt prestatie en gezondheid. Sinds 2008 werken wij met het Inno-Feed concept. Met dit concept kan er per individuele grondstof de optimale vermaling gekozen worden. Fijne vermaling voor een betere prestatie. Grover malen voor een betere gezondheid.” De voordelen van deze manier van werken wordt onderschreven door professor Kamphues van de universiteit in Hannover. Tijdens het Symposium Hogere varkensgezondheid liet hij zien dat het sturen op de juiste vermaling per grondstof enorm van belang is voor de juiste balans in de darmen en dus voor optimale dierprestaties.

Groei en voederconversie monitoren

Wouter: “Om de prestatie en gezondheid van de varkens verder te verbeteren gebruiken we een zelf ontwikkelde koppeladministratie. Hiermee is het mogelijk om de groei en voerconversie op koppelniveau nauwkeurig te monitoren. Dit kan niet alleen bij all-in all-out stallen, maar ook bij klanten die wekelijks opleggen. Het voordeel hiervan is dat we samen met de klant snel de groei en voederconversie in beeld hebben. Worden er aanpassingen in de stal gedaan, dan zijn de effecten hiervan via de koppeladministratie snel in beeld en kunnen deze worden beoordeeld en eventueel bijgestuurd.

Meerwaarde creëren

Als top van de piramide wordt extra meerwaarde aangebracht aan het product. Wat kun je zelf doen om een onderscheidend product op de markt te brengen, dat aansluit bij de wensen van de klant? Kijk daarbij vooral naar jezelf als varkenshouder en naar de markt waarvoor je produceert. Wat vraagt de markt, zodat de meerwaarde van je product ook iets oplevert.

Dit topje van de piramide wordt in de toekomst steeds belangrijker. Het is essentieel om het goede Nederlandse kwaliteitsvarkensvlees te kunnen vermarkten in binnen- en buitenland. Weet dus wat de markt vraagt en speel erop in!

Wil je meer weten over de onderwerpen van deze studieavond? Neem dan contact op met een van onze varkensspecialisten.


Terug naar het overzicht
Deel dit bericht