Sector in beweging

NieuwsarchiefAgenda

Nieuw Piglet Research Centre

Publicatiedatum: 14-12-2016

Het vroege leven van een big legt de basis voor het latere leven. Het is belangrijk dat we precies weten wat er gebeurd in het leven van pas gespeende biggen, zodat we optimaal in kunnen inspelen op de behoeften van deze diergroep.

Met het onlangs geopende Piglet Research Center in Deurne testen we op een professionele manier biggenvoer, voerstrategieën en nieuwe grondstoffen. De resultaten uit dit onderzoekscentrum benutten we om de dierprestaties bij onze klanten verder te verbeteren. Er is namelijk nog winst te behalen met het verbeteren van de resultaten van gespeende biggen.

Innovatie Team weegt en meet
Het Innovatie Team Coppens (ITC) voert, zes keer per jaar, een proef uit met circa 400 biggen per ronde in het Piglet Research Centre. Dit vindt plaats in nauwe samenwerking met de diernutritionist. De gespeende biggen worden bij opleg, tijdens voerschakelingen en bij het afleveren gewogen. Daarnaast wordt de voeropname dagelijks geregistreerd. De resultaten uit de verschillende proeven implementeren onze diernutritionisten in ons biggenvoer en adviesprogramma’s. Dit komt uw biggen dus direct ten goede.

Jeugdgroei benutten
Door onderzoek blijven we onze biggenvoeders continu optimaliseren. We weten immers steeds beter hoeveel een big werkelijk eet en groeit en dus wat zijn potentie is. Met deze informatie kunnen we de voersamenstelling en het management nog beter afstemmen op de werkelijke behoefte van de big. Hierdoor wordt de jeugdgroei optimaal benut na het spenen.

Behoeften
Natuurlijk spelen we niet alleen in op de behoeften van de big, want ook de wensen van onze klanten staan centraal. We willen aansluiten op hun specifieke doelen en bedrijfsomstandigheden zodat we hun wensen optimaal in kunnen vullen. Dat doen we door onze voeders en managementadviezen op maat aan te bieden.

Naast het Piglet Research Centre hebben we ook Research Centra voor vleesvarkens en vleeskuikens.


Terug naar het overzicht
Deel dit bericht