Sector in beweging

NieuwsarchiefAgenda

Ondernemerschap varkenshouderij

Publicatiedatum: 24-08-2017

De voerwinst van een gemiddeld vleesvarkensbedrijf ligt al jaren onder de kritieke voerwinst. Dit betekent dat de gemiddelde boer geen boer blijft! Hoe zorgt u er voor dat uw bedrijf wel blijft bestaan? Met andere woorden: hoe realiseert u wél het benodigde saldo?

Visie varkenshouder
De visie van de vleesvarkenshouder vormt de basis bij inzet van het Inno-Feed vleesvarkensprogramma. Waar liggen de (on)mogelijkheden binnen zijn bedrijf? Wat zijn de wensen en eisen van de ondernemer? Aan de hand van deze uitgangspunten bepalen we samen de juiste koers.

Doelstelling behalen
Het Inno-Feed vleesvarkensprogramma omvat verschillende (reken)programma’s, technologieën en strategieën. Een greep uit de mogelijkheden en opties:

Rentabiliteit en productiegetal
We hebben een programma ontwikkeld, waarmee we aantonen wat de economische waarde is van uw technische resultaten. Dit kan in verschillende situaties bruikbaar zijn. Bijvoorbeeld om aan te tonen dat bewust afwijken van het landelijk gemiddelde soms een voordelige keuze kan zijn in een specifieke bedrijfssituatie.

De beste afleverstrategie
Wat is de juiste afleverstrategie voor u? Om dit te bepalen maken we een vergelijking tussen de verschillende concepten op basis van de werkelijk geleverde dieren. Door variabelen als hokoppervlakte, voersysteem, aanvoer van biggen en het huidige resultaat in te voeren in ons adviesprogramma, maken we via saldoberekeningen inzichtelijk welke afzetmarkt voor u en uw bedrijf het beste voldoet.

Ook kunnen we bekijken of er binnen uw huidige concept nog winst te behalen valt. Bijvoorbeeld door het optimale aflevergewicht te berekenen.

Voerstrategie
Op basis van sekse, gewicht, ras, huidig resultaat en de bedrijfsdoelstelling berekenen we passende voercurves en mengseltabellen. Door de voeropname te bepalen, is tussentijds bijsturen mogelijk. We hanteren hierbij de stelregel ‘Behoefte = Gehalte x Opname’. Het adviesprogramma vergelijkt de huidige situatie met het advies en met de theoretische behoefte. Daardoor wordt de meest optimale voersamenstelling en het juiste schakelmoment direct inzichtelijk.

Fosfaat efficiëntie
De dure afzet- en verwerkingsmogelijkheden van mest in combinatie met de verhoogde verwerkingsplicht, maken het voor varkenshouders een hele uitdaging om de mestafzetkosten in de hand te houden. Met onze vacuümcoaters en hoog energetische voeders zorgen we voor een zo efficiënt mogelijke benutting van het voer en de mineralen.

Voer op maat
Ons assortiment is onlangs vernieuwd, waardoor legio mogelijkheden zijn ontstaan voor zowel 2, 3 als 4 fasevoedering. Wij ondervinden steeds sterker het belang én de noodzaak van een passend sprintvoer in de groeifase. Door het verhogen van de gehaltes in de sprintvoeders kunnen we in deze fase het voer nu nog beter naar behoefte inzetten.

Dankzij ons zeer moderne productieproces hebben we vele opties om voer op maat te maken. Onder andere dankzij de mogelijkheid om iedere grondstof apart fijner of grover te malen en de optimale ontsluitings- en coatingmogelijkheden.

Onze brijvoerklanten adviseren we om te werken met stabiele bijproducten. Daarnaast pleiten we voor aankoop van granenmixen in plaats van gemalen granen. Granenmixen zijn bewerkt via het Inno-Feed productieproces en bevatten extra enzymen. Dit bevordert de verpompbaarheid en uitstroombaarheid. Hierdoor kan gewerkt worden met een hoger droge stof percentage.

Het Inno-Feed vleesvarkensprogramma helpt u als vleesvarkenshouder bij het ontwikkelen een strategie die past bij úw bedrijf; op weg naar bovengemiddelde prestaties en het bijbehorende saldo!


Terug naar het overzicht
Deel dit bericht