Sector in beweging

NieuwsarchiefAgenda

Rechter stelt Coppens in het gelijk

Publicatiedatum: 30-12-2015

Op dinsdag 29 december heeft de rechter in Den Bosch bepaald dat Coppens Diervoeding geen dwangsom hoeft te betalen. De provincie had een straf opgelegd omdat ze meenden dat Coppens in het afgelopen jaar fors meer voer had geproduceerd dan toegestaan in de vergunning. “De vergunning geeft een ruimte aan ruim 250.000 ton per jaar, hier blijven we ruim binnen”, aldus algemeen directeur Hendrik de Vor. De rechter schorste tijdens de zitting de last onder dwangsom. Een eerdere dwangsom was al ingetrokken door de provincie, omdat zonder enige twijfel vast is komen te staan dat Coppens ook produceert binnen de toegestane geurnorm.

Hendrik: “Wij kunnen dus gewoon voer blijven produceren op onze productielocatie in Helmond. Door de last onder dwangsom liepen we het risico om per 1 januari de productie voor 6 maanden stil te moeten leggen.”

De rechter oordeelde dat de provincie een verkeerde belangenafweging heeft gemaakt en gehaast en onzorgvuldig heeft gehandeld. Ook de opgelegde dwangsom werd als disproportioneel betiteld door de rechter. Volgens de rechtbank was de dwangsom ook ongepast omdat Coppens binnenkort een nieuwe vergunning krijgt om de productie te verdubbelen. Het duidelijke zicht op legalisatie is volgens de rechter een bijzondere omstandigheid waardoor de dwangsom niet van kracht kan blijven.

Snel een nieuwe vergunning
De nieuwe vergunning maakt het mogelijk dat Coppens meer mag produceren maar eist ook maatregelen die ervoor zorgen dat de mogelijke geuroverlast sterk afneemt. Op 18 februari is er nog een kort geding waar een voorlopige voorziening op de nieuwe vergunning van één omwonende wordt behandeld. Na een positief besluit wordt de nieuwe vergunning direct van kracht. Extra geur reducerende maatregelen kunnen pas genomen worden als de nieuwe vergunning van kracht wordt.

Hendrik: “Wij zijn ervan overtuigd dat eventuele geurklachten, veroorzaakt door Coppens, dan verder zullen afnemen. De geurproblematiek in de omgeving zal dan nog niet achter de rug zijn. Er zijn vele bedrijven die bijdragen aan de geur. Om tot een goede oplossing te komen is het essentieel om objectief te kunnen vaststellen wie de overlast veroorzaakt en hoe ernstig deze is. Wij zullen ons ervoor inzetten om uiteindelijk te bereiken dat Coppens en stank niet meer in een zin genoemd gaat worden.”

Met de wijkraad Brouwhuis en de gemeente Helmond heeft Coppens onlangs een convenant afgesloten. In dit convenant staat dat extra maatregelen getroffen zullen worden indien de geurhinder, veroorzaakt door Coppens, niet substantieel afneemt na het in werking treden van de nieuwe omgevingsvergunning.


Terug naar het overzicht
Deel dit bericht