Sector in beweging

NieuwsarchiefAgenda

Varkens houden heeft wél toekomst

Publicatiedatum: 18-12-2018

Onlangs zijn de actuele cijfers ten aanzien van ‘Varkenshouderij Nederland’ gepresenteerd. Deze liegen er niet om! Volgens de visie van de Rabobank zal het aantal varkenshouders drastisch afnemen van 3.500 naar 1.000 voor 2030. Toch zijn er wel degelijk kansen om door te gaan. Het is echter wel noodzaak om tijdig uw route uit te stippelen. Voor alle ‘blijvers’ organiseerden we op 26 november een informatiebijeenkomst, waarbij vier sprekers vanuit hun eigen vakgebied en specialisme de belangrijkste facetten bespraken ten aanzien van de keuzes die varkenshouders moeten gaan maken.

Chris van der Heijden, directeur Van Dun Advies:

“Zet uw opties tijdig op een rij!”

In vogelvlucht nam Chris ons mee in de nationale regelgeving, het beleid van provincies Limburg en Noord-Brabant en de ontwikkelingen op het gebied van emissiearme stalsystemen. Over dit laatste onderwerp kwamen in de discussie de meeste vragen los. Zou het systeem met dagontmesting, dat Hans Verhoeven later op de middag presenteerde, nog tijdig geïmplementeerd kunnen worden door Brabantse ondernemers die in 2019 een nieuwe vergunning moeten aanvragen? Als de metingen aankomend voorjaar uitwijzen dat het systeem aan de reductienormen voldoet, dan is deze vanaf het najaar beschikbaar. Wachten met het indienen van je aanvraag is dus geen optie. Op de vraag of je binnen je vergunningaanvraag nog van systeem kan wisselen antwoordt Chris: “Hierop is een praktisch én juridisch antwoord mogelijk. Juridisch gezien zou je opnieuw een vormvrije MER-beoordelingsprocedure moeten doorlopen. In dat geval is het dus niet haalbaar. Maar als een gemeente er pragmatisch mee om wil gaan, kunnen ze toestemming verlenen om het systeem uitwisselbaar te maken zonder nieuwe MER-procedure. Ik benadruk daarbij wel dat je dan echt afhankelijk bent van je gemeente!”

Hans Verhoeven, initiatiefnemer Keten Duurzaam Varkensvlees:

“Reductie aan de bron is de oplossing.”

Ruim 70% van de aanwezigen sprak de verwachting uit dat over vijf jaar meer dan 50% van de varkens in geregistreerde ketens geproduceerd wordt in Nederland. “Wij zijn er 22 jaar geleden mee begonnen en hebben er ruim tien jaar over gedaan om Keten Duurzaam Varkensvlees op te zetten,” refereert Hans aan deze peiling. “Maar het heeft ons in die tijd ook veel gebracht. Antibioticareductie en dataverzameling zijn mooie voorbeelden van projecten waarbij een hoop kennis verkregen is, waar nu alle bedrijven binnen de keten van profiteren.” “Ik ben ervan overtuigd dat ammoniakreductie rondom het dier een must is om de diergezondheid verder te kunnen verbeteren. Daarnaast zullen we, om draagvlak te creëren, naar een toekomst toe moeten zónder enige geuroverlast. Met dagontmesting, zoals we momenteel in onze Stal van de Toekomst toepassen, geloven we dat we op beide vlakken een heel grote stap maken.”

Hendrik de Vor, algemeen directeur Coppens Diervoeding:

“Committeer en excelleer!”

“Ik ben ervan overtuigd dat je ondernemer bent uit meerdere motivaties dan alleen ‘vrijheid’,” startte Hendrik zijn betoog. “Je ‘moet’ namelijk nogal wat als ondernemer. Je móet financieren, je móet je aan de wet- en regelgeving houden, je móet administratie bijhouden en je bent gebonden aan afspraken met leveranciers, afnemers en personeel. Ik geloof niet dat dit altijd voelt als ‘vrijheid’.” “De toekomst van de varkenshouderij gaat richting ketens. Wij als Coppens geloven daar in en hebben daarom Coppens Livestock opgezet. Daarnaast werken we samen met PIC en dierenarts Frans Dirven al enige tijd aan de ontwikkeling van de CLP-keten (Cooperate Livestock Production). Het is niet onze bedoeling om varkenshouder te worden. Wél willen we mee helpen om continuïteit te creëren voor de varkenshouderij in Nederland. Een groot aantal varkenshouders zal in een keten kunnen floreren. Vandaar ook mijn gekozen titel ‘Committeer en excelleer!’
Committeren betekent vooral verbinding maken. Doe het niet alleen, ga samen aan de slag. Je hebt een ander nodig. En excelleer betekent: Doe waar je goed in bent! Voor varkenshouders die elkaar iets gunnen, samen problemen willen oplossen, mee willen werken aan een goede kostprijs en een contract met een reële opzegtermijn durven aan gaan, kan deelname in een keten betekenen dat ze dóór kunnen en daarbij vooral kunnen doen waar ze goed in zijn.”

John Koeken, directeur Exitus:

”En de financiering…”

‘Met de gemiddelde varkensprijs over de laatste 5 jaar gaan we het redden!’ Bijna niemand van de aanwezigen geloofde in deze stelling, toen deze geopperd werd aan het begin van de bijeenkomst. John: “Ik snap jullie gevoel heel goed. Dit komt voort uit het feit dat je meer varkens bent gaan houden én doordat financiers minder flexibel zijn geworden. Daarnaast vliegen de kosten hier en daar uit de bocht. Maar als je de voerwinsten bekijkt van de afgelopen vijf jaren, dan blijkt dat de fluctuaties in voerwinst per dier (zowel bij zeugen als bij vleesvarkens) voorheen veel extremer waren en juist in de laatste jaren minder fluctueerden. Met een constantere prijs heb je minder eigen vermogen nodig om financiering rond te krijgen. Deelname in een keten zou de voerwinst nog verder kunnen stabiliseren. Binnen een keten is het namelijk makkelijker om een goede zeugenhouder aan een goede vleesvarkenshouder te koppelen en andersom en er meer financiële verbondenheid met de toeleveranciers, afnemers en financiers (banken); partijen ondersteunen elkaar en er blijft ruimte voor vernieuwing en aanpassingen.”

Interesse?

Wil jij in 2030 ook nog varkenshouder zijn en heb je vragen over de mogelijkheden om je bedrijf voort te zetten? Neem dan contact op via info@coppens.nl of +31 (0) 492 – 53 16 00.


Terug naar het overzicht
Deel dit bericht