Sector in beweging

NieuwsarchiefAgenda

Vernieuwingen leiden tot resultaat

Publicatiedatum: 26-08-2015

Wilgard en Lian Vosters in Luyksgestel hebben hun bedrijf in 2012 uitgebreid met een nieuwe stal voor 36.000 vleeskuikens, waarmee de totale omvang van de vleeskuikentak op hun bedrijf nu bestaat uit 100.000 kuikens.

Renovatie oude stallen
“In de periode dat de nieuwe stal in gebruik genomen werd, werd ook de Vleeskuikenrichtlijn ingesteld, waardoor we toch weer een stuk kritischer werden op de voetzoollaesiescores,” vertelt Wilgard. “In de oude stallen draaide het zeker niet slecht, maar zodra we bijvoorbeeld kuikens van iets mindere kwaliteit kregen, zag je duidelijk verschil ontstaan in technisch resultaat tussen de oude stallen en de nieuwe stal. Vorig jaar hebben we daarom twee van de drie oude stallen gerenoveerd. Hier zijn nieuwe drinklijnen geplaatst, de elektra en verlichting zijn volledig vervangen, er is nieuwe klimaatapparatuur geïnstalleerd en beide stallen zijn uitgerust met een indirect gestookte warmtewisselaar. Daarnaast zijn we van nokventilatie overgestapt op lengteventilatie. Al met al werd het een niet geringe investering van 6 euro per kuiken. In dit bedrag zijn ook de nieuwe voerweeginstallatie en de besturing van de ventilatie meegenomen.”

Dextrose en vitamine
“Na het afronden van de renovaties ben ik met mijn adviseur van Coppens en mijn dierenarts om tafel gaan zitten om te bekijken waar nog verdere verbeteringen mogelijk waren. Na het verrichten van verschillende metingen hebben we actiepunten opgesteld. Ik voeg nu dextrose toe aan het voer voor de jongste kuikens en de dieren worden ondersteund middels extra vitaminering. Daarnaast laat ik watermonsters onderzoeken en blijf ik zeer kritisch op ondermaatse kuikens. Tenslotte ben ik extra alert op de vloer- en ruimtetemperatuur bij opzet.”

Score van 21
“In combinatie met de investeringen die gedaan zijn, heeft deze aanpak ertoe geleid dat we momenteel prachtige technische resultaten behalen. De gemiddelde voetzoollaesiescore over alle stallen was slechts 21 punten. De voederconversie is gemiddeld maar liefst 10 punten verminderd, na doorvoering van alle vernieuwingen. En ik moet zeggen, de continue verbetering van de technische resultaten motiveert gigantisch,” besluit Wilgard.


Terug naar het overzicht
Deel dit bericht