Sector in beweging

NieuwsarchiefAgenda

Vervolgonderzoek naar vroege voeding

Publicatiedatum: 15-04-2019

Momenteel is onze innovatiemanager Maarten Hollemans in samenwerking met Wageningen Universiteit een vervolgonderzoek aan het doen naar vroege voeding bij kuikens. In deze proef wordt gekeken of de kuikens, die direct worden gevoerd na uitkomst, robuuster zijn en beter om kunnen gaan met infecties op latere leeftijd dan kuikens die dit niet hebben gehad. Zo willen we onderzoeken of de kuikens veerkrachtiger zijn en beter om kunnen gaan met factoren die de groei en gezondheid beïnvloeden, zodat ze daardoor constanter blijven presteren.

Op onderstaande foto zie je twee kuikens. Het linker kuiken heeft geen voer ter beschikking gehad na uitkomst en heeft alleen gebruik kunnen maken van zijn dooierrest. Dit kuiken weegt na drie dagen 38 gram. Het rechter kuiken heeft meteen na het uitkomen beschikking gehad over voer. Dit kuiken heeft na drie dagen een gewicht van 70 gram. 

 

Praktijkomstandigheden

De meeste onderzoeken worden onder schone, hygiënische omstandigheden uitgevoerd. Om te kunnen zien of de kuikens in de praktijk óók beter tegen een stootje kunnen, wordt de helft van de proefhokken tweemaal per week ingestrooid met mest van drie verschillende praktijkbedrijven en werken we niet met een hygiëneprotocol. Terwijl in de andere helft van de hokken, in een andere afdeling, een SPF-regime wordt gehanteerd. Daarmee maken we een onderscheid tussen hoge hygiënische condities (zie foto) en lage hygiënische omstandigheden.

De onderzoeksvragen die we hierbij hebben, zijn: Wat zijn de effecten van vroege voeding? Hoe zijn de dierprestaties onder de verschillende omstandigheden? Heeft vroege voeding andere voordelen als kuikens onder optimale of sub optimale omstandigheden worden gehuisvest? Zo is ook beter te beoordelen wat de voordelen van vroege voeding werkelijk zijn voor een pluimveehouder. Levert de extra investering voor een vroeg gevoerd kuiken bijvoorbeeld een betere voederconversie op?

Afweersysteem reageert anders

We hebben in een eerder onderzoek naar kuikens, die meteen na uitkomst zijn gevoerd, gezien dat het afweersysteem van het kuiken heel anders reageert dan bij laat gevoerde kuikens. Beide groepen kuikens zijn in staat een bacterie uit het lichaam af te weren, maar een laat gevoerd kuiken doet dat met veel koorts en ontsteking. Een vroeg gevoerd kuiken doet dat met minder koorts en ontstekingen. Daardoor zien we ook een kleinere dip in de groei en voeropname na een infectie bij deze groep kuikens.

Daarom wordt tijdens dit onderzoek bij deel van de kuikens op 33 dagen leeftijd, een kortstondige longontsteking opgewekt. Hier krijgen de kuikens een ziektereactie op die uitgemeten kan worden middels bloedparamers, lichaamstemperatuur (koorts!), groei, voeropname, voederconversie, gedrag (hoe snel gaan ze naar een vreemd object) en hoe actief ze zijn. De kuikens worden daarvoor 48 uur lang met een videocamera geobserveerd. Hoe meer beweging, des te minder ziektereactie hebben de kuikens

De eerste resultaten van deze proef worden in de zomer verwacht. Natuurlijk houdt Coppens Diervoeding je op de hoogte van het vervolg. 


Terug naar het overzicht
Deel dit bericht