Sector in beweging

NieuwsarchiefAgenda

Visie varkenshouder Mark Tijssen

Publicatiedatum: 20-12-2017

De varkenshouderij is inmiddels in een iets rustiger financieel vaarwater terecht gekomen. Er heersen voor de korte termijn dus ook minder zorgen. Toch is dit juist hét moment om na te denken over de toekomst!

Er staat veel te gebeuren in de varkenshouderij. De overheid vraagt varkenshouders om te saneren, te stalderen, ammoniakuitstoot te beperken, asbest te verwijderen etc. Dit is zo maar een greep uit de  maatregelen waar we mee te maken hebben. Moet uw stal aangepast worden? Dan dient u beslissingen te nemen inzake groen label, varkensrechten, het aantal aanwezige dierplaatsen, het energievraagstuk en de mestafzet. Door nu in kaart te brengen wat u wilt en wat de mogelijkheden zijn, kunnen de huidige  geldstromen op de juiste manier aangewend worden.

Marcel van Zeeland (adviseur varkenshouderij) heeft al met veel varkenshouders om tafel gezeten om de opties voor de toekomst door te spreken. Marcel: “Eén van de belangrijkste keuzes welke gemaakt moet  worden is: Ga ik binnen een keten leveren of kies ik voor de vrije afzetmarkt?”

Samen analyseren

“Om mijn klanten te helpen een gedegen keuze te maken, heb ik een vergelijkingsschema ontwikkeld. Het schema is gebaseerd op 10-jarige landelijke gemiddelde prijzen. De bedrijfsspecifieke voerwinst per  gemiddeld aanwezig vleesvarken en het voerwinstpercentage zijn de variabelen in het schema. Hiermee kan  ik voor ieder individueel bedrijf aangeven wat het omslagpunt is (benodigde toeslag per kg gewicht) om in aanmerking te komen voor levering in het Beter Leven 1 ster concept. Zodra we dit weten, maken we de verdiepingsslag door een analyse te maken op basis van vergelijkbare bedrijven.”

Trends volgen?

“Daarnaast hebben we te maken met een sterk veranderende marktvraag. Zo was een vet varken een paar jaar geleden nog uit den boze, maar deze trend lijkt zich te keren en de vraag naar vette varkens is in een stroomversnelling terecht gekomen. Ook de fokkerij verandert. De TN70 heeft haar intrede gedaan en vraagt om een specifieke aanpak. Het is aan de varkenshouder om te bepalen met welke trends hij wel of niet wil mee gaan. Ook hierin moeten nu bewuste keuzes gemaakt worden.”

Visie van varkenshouder Mark Tijssen

Mark Tijssen, varkenshouder te Roggel, heeft zijn bedrijf verdeeld over verschillende locaties in de Limburgse Peel. Hij heeft een duidelijke visie en hij heeft zijn bedrijfsstrategie daarop afgestemd: “Ik ben er van overtuigd dat een groot deel van de Nederlandse varkenshouderij haar dieren in ketens zal gaan afzetten. De tijd dat Nederland kostprijsleider was in de varkensbranche ligt ver achter ons. Dat is voor mij de eye-opener geweest om tot het besef te komen dat het anders moet. De Nederlandse varkenshouder moet zorgen voor een andere toegevoegde waarde.” “Je moet er wel het type persoon voor zijn om in concepten en programma’s te participeren. Mij ligt dat wel; Meer inzicht in de keten, een goede traceerbaarheid en een duidelijke rol voor de verschillende partijen. Zo lever ik bijvoorbeeld in het Balance Breed programma van de VION en ben ik partner in het concept van het Ruyghveen-varken. Natuurlijk moet je je kunnen committeren aan een bepaald systeem, maar mijn inziens versterken ketenpartijen elkaar.”

“Dát er vraag is naar vlees van hoge kwaliteit en transparantie bewijst het Ruyghveen-varken. De vraag naar dit vlees kwam via een lokale slager rechtstreeks van de consument. In de anderhalf jaar dat dit concept bestaat, ondervinden we duidelijk een toenemende vraag naar dit kwaliteitsproduct uit de Peel.”


Terug naar het overzicht
Deel dit bericht