Sector in beweging

NieuwsarchiefAgenda

Vleespluimveehouders; Fam. Nuijten uit Made

Publicatiedatum: 22-08-2018

Kees Nuijten uit Made schakelde twee jaar geleden over van 160.000 traditionele kuikens naar 106.000 Goed Nest Kip-kuikens (GNK). In combinatie met de akkerbouwtak en het cateringbedrijf van zijn vrouw Bianca staat er nu een prachtige onderneming, waarbij ieders capaciteiten ten volle benut worden.

Van traditioneel naar GNK

“De gecombineerde onderneming maakt dat we plezier hebben in ons werk en het zorgt voor risicospreiding,” steekt Kees van wal. “Toen we nog traditionele kuikens hielden, was dit op de piekmomenten soms nauwelijks te combineren met de akkerbouw- en cateringwerkzaamheden. Daarom zijn we twee jaar geleden overgestapt op GNK.”

In de vingers krijgen

Bij de GNK is het de kunst om de kuikens exact tussen bepaalde bandbreedtes af te leveren. Wanneer het lukt om de kuikens goed nuchter, antibioticavrij en op het juiste gewicht af te leveren met een minimale afkeur, dan levert dat een hogere opbrengstprijs op. “Ik heb een ronde of vier nodig gehad om te leren hoe ik deze conceptkuikens moest sturen. Vanaf toen liep de voerwinst op en zijn de resultaten prima. Het belangrijkste vind ik echter dat ik nu zorgeloos naar de stal kan. Antibiotica gebruiken we niet meer, de voetzoollaesiescores zijn netjes en het percentage afkeur is prima onder controle. Die stabiliteit en zekerheid is fijn. Daarnaast geeft het een goed en rechtvaardig gevoel dat de prijsvorming bij het GNK-concept zo transparant is en dat vakmanschap financieel beloond wordt.”

Mogelijkheden benutten

Dát het zo soepel draait is niet alleen te danken aan het feit dat het conceptkuikens zijn. Kees houdt zelf een stevige vinger in de pap als het om de dieren gaat. De controlerondes loopt hij het liefste zelf en hij maakt dankbaar gebruik van de automatisering die op gebied van
kuikenmanagement te krijgen is. “Wanneer een programma of app mijn werk makkelijker en inzichtelijker kan maken, schroom ik niet om er gebruik van te maken,” aldus Kees. “Zo benut ik al jaren het managementpakket MC Totaal van PoultryVets, waarin iedere avond alle gegevens worden ingelezen. Hiermee houd ik continu zicht op de gewichten, het aantal dieren en het voer- en waterverbruik per stal. Het stelt mij in staat om nagenoeg altijd binnen de juiste marges af te leveren.”

Balans in het bedrijf

“Door de overvloedige waterval in West-Brabant aan het begin van dit seizoen en de droogte vanaf mei zal de akkerbouw geen topopbrengst geven dit seizoen. Maar de kuikens trekken dit weer recht. De akkerbouw zorgt daarentegen weer voor draagvlak voor een lening, mochten we in de toekomst een nieuwe locatie erbij willen kopen. De crisis van een paar jaar geleden had wel zijn invloed op de catering, maar niet op de kippen. Zo houden de verschillende takken elkaar mooi in balans. Meerdere takken betekent niet alleen risicospreiding. Het maakt ook dat ik van huis ga en mijn sociale contacten kan onderhouden.”

Blijven investeren

“Binnen alle geledingen van ons bedrijf proberen we up-to-date te blijven. Enkele jaren geleden heb ik zonnepanelen geplaatst, goed voor 125.000 kW en er staat inmiddels een houtkachel welke 600 kW levert. Hiermee houd ik de stookkosten op jaarbasis onder de drie cent per kuikenplaats. Het stalklimaat kan ik er top mee regelen. Vorig jaar is het laatste asbest verwijderd en een tijd geleden heb ik nog zeven ha grond bijgekocht. Voor de catering maken we gebruik van moderne tipi-tenten en onlangs hebben we nog geïnvesteerd in nieuwe hypermoderne vuurschalen. Hiermee kunnen we grillen voor grote groepen en het zorgt meteen voor een gezellige sfeer. Voorlopig hebben we dus alles op orde. Zodra de kinderen klaar zijn met school, zien we wel weer verder,” lacht Kees.


Terug naar het overzicht
Deel dit bericht