Sector in beweging

NieuwsarchiefAgenda

Vlotte start voor jonge ondernemer

Publicatiedatum: 05-08-2016

Joost huurt op twee locaties stallen waar hij Goed Nest Kip kuikens houdt. In Oirschot huurt hij twee stallen voor in totaal 30.000 dieren en in Budel twee stallen met in totaal 35.000 plaatsen. Zijn ouders Michel en Carla Sweere houden op de thuislocatie in Son 500 zeugen, 1500 vleesvarkens en 20.000 reguliere kuikens.

Met de huurstallen wil Joost ervaring op doen, de sector leren kennen en opbrengsten genereren, zodat hij een goede basis creëert om straks zijn toekomstdroom te kunnen verwezenlijken.

Start in Budel

“Ik werkte in Beringe als bedrijfsleider op een varkensbedrijf, maar ik had plannen om zelf vleeskuikenhouder te worden,” vertelt Joost. “Martijn Kuijken, die als accountmanager vleespluimvee op het bedrijf van mijn ouders komt, wist hiervan. Hij tipte mij dat er een huurstal in Budel beschikbaar kwam. Dit bleek een prima locatie, dus ben ik van start gegaan.”

Goed Nest Kip

“Ik koos voor de Goed Nest Kip (GNK). Het is tenslotte een locatie op afstand, waardoor ik niet vlug even de stal in kan lopen voor een extra controle, zoals je dat thuis wel zou doen. Door de lagere bezetting hebben deze dieren nauwelijks last van hittestress. Dat geeft een gerust gevoel. Daarnaast kan ik na drie ronden stellen dat het makkelijk draait; Inzet van antibiotica is niet nodig geweest en het strooisel is altijd mooi droog gebleven. Ik heb goede gewichten afgeleverd. Ik werk er nu aan om de voederconversie steeds verder te verbeteren. Ook financieel heeft het gunstig gedraaid.”

Tweede locatie

“Vervolgens kwam de locatie in Oirschot beschikbaar. Ook weer via Coppens trouwens,” lacht Joost. “Hier heb ik een prima eerste ronde gedraaid. Vanaf het moment dat ik ook deze stallen huur, ben ik gestopt met werken op het varkensbedrijf. Ik kan me nu 100% op de kuikens focussen.”

Kwaliteit

“Mijn bedrijfsdoelstelling is het creëren van een hoge opbrengst tegen een zo laag mogelijke kostprijs. Dit betekent dat ik zoveel mogelijk zelf doe, zoals het laden en uitrijden. Het schoonspuiten wil ik op termijn ook volledig zelf gaan doen. Ik investeer momenteel in materialen en machines welke we op alle locaties kunnen gebruiken. Om een hoge opbrengst te genereren moeten de technische resultaten top zijn. Ik ben daarom kritisch op de kwaliteit van de eendagskuikens en vang de kuikens zo goed mogelijk op. Tijdens de controlerondes check ik de uniformiteit van het koppel. Daarnaast controleer ik met regelmaat of de kuikens mooi verdeeld zitten in de stal en of de gewichten volgens de norm verlopen. Ik wil kwaliteit afleveren!”

Toekomst

“Ik ben van plan om op onze thuislocatie in Son twee nieuwe stallen te bouwen. De vergunning hiervoor ligt klaar en ik ga er binnenkort mee aan de slag. De huurstallen wil ik er graag bij aanhouden. Over een aantal jaren hoop ik een goed lopend, rendabel, toekomstbestendig bedrijf te hebben. Daarbij vind ik risicospreiding erg belangrijk. Dit kan via een tweede diertak óf door je te richten op verschillende segmenten. In de huidige stallen kan ik zonder investeringen schakelen tussen traditionele kuikens en Goed Nest Kip.”

Betrokken bij mijn bedrijf

Joost Sweere: “Zowel met Dennis van Aarle van AdVee dierenartsen en Oscar Visser, accountmanager vleespluimvee bij Coppens, heb ik veeVlol contact. We weten elkaar snel te vinden als er vragen zijn. We zijn open en eerlijk naar elkaar toe en ze zijn betrokken bij mijn bedrijf. Door regelmatig met elkaar te sparren hoop ik bedrijfsblindheid te voorkomen en mijn bedrijfsdoelstellingen te bereiken!”

 


Terug naar het overzicht
Deel dit bericht