Sector in beweging

NieuwsarchiefAgenda

Voer van grote invloed op gezondheid

Publicatiedatum: 08-06-2018

“Varkens krijgen niet alleen voer om ze te laten groeien, maar ook om ze gezond te houden,” stelde professor Josef Kamphues in januari 2018 tijdens het Praktijksymposium Hogere Varkensgezondheid in Venray. De Duitse professor Josef Kamphues is sinds 1993 hoofd van het instituut voor diervoeding van de Stiftung Tierärztliche Hochschule in Hannover.

Belang darmgezondheid

Kamphues is ervan overtuigd dat zowel de hoeveelheid antibioticagebruik als het percentage maagafwijkingen drastisch te verlagen is met behulp van voeraanpassingen. “De procestechniek welke op het voer wordt toegepast, speelt een grote rol  bij het in conditie houden van de maag en de darmen van het varken. Om de darmen gezond te houden, zijn grof gemalen granen of granen in meelvorm het meest ideaal. Met grof gemalen grondstoffen voorkomen we een te waterige inhoud van de maag. Een visceuze voedselbrij zorgt ervoor dat de eerste stap in de eiwitvertering goed verloopt. Daarmee worden verteringsproblemen verderop in de darmen voorkomen.”

Technologie voedt darmgezondheid

“Wij delen dit standpunt,” vult Huub Derix, diernutritionist bij Coppens, aan. “Wij hebben onze fabriek ruim tien jaar geleden speciaal ingericht om via processing invloed te kunnen uitoefenen op de darmgezondheid van dieren. In die periode zijn de  voerbespaarders uit het voer gegaan. Door in te spelen op grondstofkeuze, nutriëntgehaltes en specifieke additieven  konden we het gemis van de voerbespaarders compenseren. Echter, in specifieke gevallen waren extra maatregelen noodzakelijk om de darmgezondheid op peil te houden. In onze fabriek kunnen we alle grondstoffen individueel tot de gewenste fijnheid malen met een hamermolen of grof pletten met een walsenstoel. In elke samenstelling kunnen we per grondstof bepalen welk deel daarvan we grof willen pletten en welk deel we fijn willen vermalen. In de afgelopen jaren hebben we dit proces steeds verder kunnen optimaliseren, zoals te zien is in de grafiek.”

Grondstofkeuze

Tevens is Kamphues er van overtuigd dat de grondstofkeuze van invloed is op de vertering van het voer. “Rogge bijvoorbeeld, bevat koolhydraten die fermenteren in de dikke darm. Hierbij komt relatief veel boterzuur vrij, dat de ontwikkeling van salmonella remt.” Huub: “Ook wij sturen in onze samenstellingen heel bewust op de juiste vezelfracties uit de verschillende grondstoffen. Met de juiste vezels kun je inderdaad de productie van vluchtige vetzuren in de darm  stimuleren, wat leidt tot een gezonde darm. Ook nu loopt er weer een proef op ons vleesvarkens proefbedrijf waarbij we extreem hoge aandelen vezelrijke grondstoffen in het voer verwerken zoals zonnepitschroot, raapschroot, tarwegries en palmpitschilfers. We betitelen granen vaak als ‘zetmeel-grondstoffen’, maar ze bevatten natuurlijk ook vezels. En omdat het aandeel granen groot is binnen een samenstelling, moet je ook met deze vezelfractie rekening houden. Juist voor deze grondstoffen is het daarom van belang om een juiste keuze te maken in het grof en fijn malen om een optimum te krijgen tussen darmgezondheid en een lage voerconversie.”

Speenmoment blijft cruciaal

Daarnaast is en blijft het moment van spenen een cruciaal moment op voedingsgebied. “Om dit soepeler te laten verlopen, is later spenen de ultieme oplossing,” aldus Kamphues. “De marktdruk maakt dit echter bijna onmogelijk.” Huub: “Daarom is het noodzaak om de biggen van jongs af aan droogvoer te laten opnemen naast de melk. Dit verkleint het risico op  armproblemen bij de biggen. Een big tot aan 21 dagen leeftijd eet nog geen droogvoer uit behoefte, omdat de zeug nog voldoende melk geeft. Als je de big aan het eten wilt krijgen, moet je dus uit een ander vaatje tappen. Biggen gaan wel eten uit nieuwsgierigheid. Uit meerdere onderzoeken in samenwerking met WUR hebben we aangetoond dat biggen met behulp van een grote korrel als de Baby Big XL sneller voer gaan opnemen.”

Meer weten?

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met een van onze varkensadviseurs!


Terug naar het overzicht
Deel dit bericht