Sector in beweging

NieuwsarchiefAgenda

Voetzoollaesies; U kunt ze voorkomen.

Publicatiedatum: 24-03-2016

Uit een enquête van Pluimveeweb naar voetzoollaesies wijst 70% van de vleeskuikenhouders voer aan als belangrijke oorzaak van voetzoollaesies bij vleeskuikens; ruim 48% noemt het zelfs de belangrijkste oorzaak. Verwisselen van voersoort of voerfabrikant scoren hoog bij de doorgevoerde maatregelen en leiden in 60% van de stallen tot een positief effect.

In het onderzoek bleek dat alle voerfirma’s ruim onder de kritische score van 80 zitten. De verdeling onder deze 80 laat wel verschillen zien. Opvallend is dat klanten van Coppens Diervoeding duidelijk lagere scores op voetzoollaesies hadden dan gemiddeld. In bijgevoegde grafiek kan u zien dat dat bijna 70% van de stallen gevoerd met voer van Coppens een voetzoollaessiesscore onder de 40 heeft. En bijna 98% een score onder de 80. Lees meer over dit onderzoek op Pluimveeweb.nl.

Voeraanpassingen

“Om de voetzoollaesiescore zo laag mogelijk te houden bij onze klanten, hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar factoren die invloed hebben op het ontstaan van voetzoollaesies”, vertelt Patrick van den Hurk van Coppens Diervoeding. “Hiervoor hebben we een groot aantal bedrijven bezocht, waar op twee momenten in de ronde, twee stallen werden bemonsterd en geanalyseerd. Door de focus te leggen op droog strooisel en het doorvoeren van enkele aanpassingen in het voer is de voetzoollaesiesscore van onze klanten sterk verbeterd.”

Winst met watermanagement

 • Ook met het verbeteren van het watermanagement bleek veel winst te behalen. Uit het onderzoek bleek dat de natte(re) plekken zich veelal onder de waterlijnen bevonden, terwijl de rest van de stal mooi droog was. We hebben enkele praktische tips op een rijtje gezet waardoor u nat strooisel en dus voetzoollaessies kunt voorkomen:
 • Stallen met een te hoge waterdruk hadden in het onderzoek beduidend meer last van voetzoollaesies. Het zorgt voor nat strooisel onder de waterlijnen. Ga dus na wat de opbrengst werkelijk is en wat het moet zijn volgens de fabrikant. Houdt de waterdruk in de eerste drie weken aan de lage kant. Daarna kan deze verhoogd worden.
 • Veel nippels zijn (nog) niet vervangen vanwege investeringskosten. Onze adviseurs rekenen graag voor u uit wat vervanging van de nippels kost ten opzichte van het verlies aan inkomsten door te hoge voetzoollaesiescores. De levensduur van nippels is ongeveer 5-7 jaar.
 • Zorg dat het kuiken vanaf twee weken leeftijd met een gestrekte hals kan drinken. Dit voorkomt waterverspilling. Een kuiken kan namelijk niet slikken. Is de strooisellaag aan weerszijden van de drinklijn verhoogd, maar niet onder de drinklijn, dan drinken de kuikens niet vanuit een optimale hoek.
 • Een opvangbakje onder de nippel houdt het strooisel ook droger.
 • Controleer of de wateropbrengst van de eerste en de laatste nippel in de leiding even hoog is.
 • Let tijdens uw controleronde eens op het drinkgedrag. Optimaal is dat een kuiken 3 tot 4 maal pikt aan de nippel. Is dit vaker dan is de nippelopbrengst te laag. Is dit minder vaak dan is deze te hoog.
 • Voorkom extra vocht in de stal, zoals condens op de waterlijn. Ziet u een verhoging van strooisel direct aan de drinklijn, dan lekken de nippels of spelen de kuikens met de nippels.

 

Diverse tips

Maar er is meer wat u kunt doen om de voetzoollaesiesscore zo laag mogelijk te houden:

 • Zorg bij de opzet van de kuikens dat de vloertemperatuur minimaal 30 graden Celsius is en dat de strooisellaag niet te dik is. Het vocht kan lastiger onttrokken worden aan een dikke laag strooisel. Het blijft dan langer vochtig. Zelfs door kort contact met nat strooisel kunnen voetzoollaesies ontstaan.
 • Voetzoollaesies kunnen zich al vroeg in de ronde ontwikkelen. Het is daarom raadzaam om tijdens de ronde op vastgestelde momenten een voetzoollaesiescore te bepalen van 50 kuikens. Zo krijgt u snel inzicht of extra sturing nodig is.
 • Daarnaast is het van belang op voldoende te ventileren. Ook in koudere perioden. Het vocht wat in de stal komt, moet er namelijk ook weer uit.
 • Zorg verder voor een goede lichtverdeling in de stal. Vervang een kapotte lamp daarom direct.


Wilt u uw voetzoollaesiesscore ook verlagen?

Neem dan contact op met een van onze sectoradviseurs; T +31 (0) 492 – 531600 |  info@coppens.nl.

 


Terug naar het overzicht
Deel dit bericht