Sector in beweging

NieuwsarchiefAgenda

Watermanagement: Praktische tips

Publicatiedatum: 30-03-2017

Water is een van de eerste levensbehoeften van het kuiken. Toch laat de kwaliteit én de beschikbaarheid van drinkwater in pluimveestallen soms te wensen over, zonder dat de pluimveehouder hiervan op de hoogte is. Goed drinkwater is de basis voor gezonde kuikens en goede dierprestaties. Het is dus de moeite waard om uw watermanagement eens kritisch te bekijken. Om u alvast op weg te helpen volgen hieronder een aantal praktische tips.

Praktische tips watermanagement:

 • Zorg dat het kuiken vanaf twee weken leeftijd met een gestrekte hals kan drinken. Dit voorkomt waterverspilling. Een kuiken kan namelijk niet slikken. Is de strooisellaag aan weerszijden van de drinklijn verhoogd, maar niet onder de drinklijn, dan drinken de kuikens niet vanuit een optimale hoek.
 • Een opvangbakje onder de nippel houdt het strooisel ook droger. Droog strooisel voorkomt problemen met voetzoollaessies.
 • Controleer of de wateropbrengst van de eerste en de laatste nippel in de leiding even hoog is.
 • Let tijdens uw controleronde eens op het drinkgedrag. Optimaal is dat een kuiken 3 tot 4 maal pikt aan de nippel. Is dit vaker dan is de nippelopbrengst te laag. Is dit minder vaak dan is de nippelopbrengst te hoog.
 • Voorkom extra vocht in de stal, zoals condens op de waterlijn.
 • Ziet u een verhoging van strooisel direct aan de drinklijn, dan lekken de nippels of spelen de kuikens met de nippels.
 • Zorg dat de drinkleiding horizontaal hangt.
 • Zorg voor gelijke beschikbaarheid / opbrengst tussen nippels én verschillende drinklijnen in de stal.
 • Zet de druk niet té hoog om vermorsing te voorkomen.
 • Reinig drinklijnen zorgvuldig, zowel aan de buiten- als aan de binnenkant. Doe dit na elke toevoeging en na iedere ronde.
 • Zorg voor een goede drinkwaterkwaliteit door het gebruik van een goede bron.
 • Laat het water dat uit de nippels komt regelmatig controleren. Neem watermonsters op meerdere plaatsen in de drinkleiding.
 • Uit onderzoek blijkt dat kuikens in stallen met een te hoge waterdruk beduidend meer last hebben van voetzoollaesies. Het zorgt voor nat strooisel onder de waterlijnen. Ga dus na wat de opbrengst werkelijk is en wat het moet zijn volgens de fabrikant. Houdt de waterdruk in de eerste drie weken goed in de gaten. Zorg dat deze niet te hoog maar zeker ook niet te laag is. Daarna kan de waterdruk geleidelijk verhoogd worden.
 • Veel nippels worden (nog) niet vervangen vanwege de investering. Onze adviseurs rekenen graag voor u uit wat vervanging van de nippels kost ten opzichte van het verlies aan inkomsten door te hoge voetzoollaesiescores. De levensduur van nippels is ongeveer 5-7 jaar.

Wilt u praktische tips op maat voor uw bedrijf? Neem dan contact op met een van de adviseurs van Coppens Diervoeding.


Terug naar het overzicht
Deel dit bericht