Sector in beweging

NieuwsarchiefAgenda

Wintertips varkenshouderij

Publicatiedatum: 11-12-2017

Het winterseizoen is aangebroken. De kans op kou, tocht en een verminderde weerstand bij de dieren is in deze periode aanwezig. Door te anticiperen op de weersomstandigheden voorkomt u terugval in dierprestaties.

Voercurve zeugen

Omdat de onderhoudsbehoefte van zeugen in koude periodes toeneemt, is het raadzaam om samen met uw adviseur de voercurves te checken en de wegers te ijken, zodat de zeugen niets tekort komen. Daarnaast kunt u de hoeveelheid extra onderhoudsvoer beperken door de staltemperatuur en ventilatie nauwkeurig in te stellen en in de gaten te houden. Met een constant klimaat hoeft de zeug zelf minder te reguleren, waardoor ze haar energie aan haar biggen kan spenderen.

Warmtebehoefte biggen

Ook in de kraamstal en bij de gespeende biggen is extra aandacht voor het klimaat nodig. Houdt zowel de temperatuur in de kraamafdeling als in de lignesten van de biggen goed op niveau. In het biggennest moet het gedurende de eerste dagen 35 graden zijn. Jonge biggen die te snel afkoelen nemen minder biest op, met mogelijk diarree als gevolg. Ook pas gespeende biggen hebben behoefte aan voldoende warmte om een speendip zoveel mogelijk te beperken. Zorg dat de vloerverwarming overal goed blijft functioneren. Verklein de luchtinlaat bij het frisse neuzen systeem in kraamstallen om de onderdruk te behouden.

Brijvoerbedrijven

Bij vorst is de kans op bevriezing van brijvoerleidingen aanwezig. Loop alle leidingen na en isoleer daar waar nodig is. Vooral de delen in de stal waar geen dieren liggen én de buitenleidingen zijn extra gevoelig voor bevriezing. Isoleren kan op verschillende manieren; het hoeft niet veel te kosten, maar het bespaart u wel een hoop ellende.

Tips vleesvarkens

Zorg dat de afdelingen goed droog en op temperatuur zijn, voordat er nieuwe dieren in komen. Door het schoonspuiten koelt het beton erg af. Stel de bandbreedte van de neutrale zone en de temperaturen allemaal in op winterstand. Kijk de verwarming na en voorkom stilstand hiervan. Voorkom tocht bij het transport van (natte) dieren om longproblemen te voorkomen.

Voorkom klauwproblemen

Door de kou buiten en de warmte binnen, is de kans op vochtige hokken groter. Hierdoor kunnen klauwproblemen ontstaan. Zorg daarom voor een kalkbak in het voerstation en schenk voldoende aandacht aan controle en verzorging van beenwerk en klauwen.

Mestputten

Doordat het mestniveau in de putten in de winter vaak laag staat, bestaat de kans op putventilatie. Sluit de afzuigpunten van de mestput daarom goed af.

Ventilatie

Verklein de luchtinlaat of maak deze dicht. Houdt wel in de gaten dat er voldoende geventileerd wordt, in verband met de luchtvochtigheid en het CO2- en ammoniakgehalte.


Terug naar het overzicht
Deel dit bericht