"Data-analyse doen we samen"

Twee zien meer dan één

VleeskuikensKalkoenenVleeskuikenouderdierenBuitendienst Pluimvee

Data-analyse doen we samen

Voordelen van data analyse:

  • Het geeft extreem veel data
  • Tussentijds bijsturen is mogelijk
  • Twee zien meer dan een
  • Verschillen tussen stallen, periodes, rondes duidelijk inzichtelijk
  • Uitgangspunt voor bepalen visie, strategie en doelstellingen

‘Meten is weten.’ Dit oude gezegde is nog altijd actueel en het gaat zeker op in de vleespluimveehouderij. Coppens verzamelt en analyseert samen met de pluimveehouder zoveel mogelijk data, niet alleen na afloop, maar ook tijdens de ronde. Zodra een afwijking wordt geconstateerd, wordt dit direct besproken op het bedrijf en wordt gezocht naar de oorzaak. Indien nodig kan dan tijdig worden bijgestuurd.

Verbeteren door vergelijken

Aan het einde van de ronde ziet een pluimveehouder wat de resultaten zijn. Hoe hebben de kuikens het gedaan qua groei en voederopname? Hoe was de voederconversie? Wat is mijn voerwinst? Deze data zijn bepalend voor het uiteindelijke rendement. Data analyseren aan het einde van de ronde is zeer belangrijk. Op basis hiervan kan de lange termijn visie worden uitgestippeld en gemonitord. Coppens verzamelt de belangrijkste resultaten per klant, waardoor een ronde makkelijk vergeleken kan worden met voorgaande rondes van het bedrijf. Daarnaast kan ook worden vergeleken met andere bedrijven. Hoe presteert mijn bedrijf ten opzichte van het gemiddelde of de 25% beste bedrijven?

Waarom continu meten?

“Behalve aan het einde van de ronde, is het ook belangrijk om tíjdens een ronde inzicht te hebben,” vertelt Oscar Visser, accountmanager pluimvee. “ Wat gebeurt er vandaag in de stal? Loopt het volgens verwachting of is er reden om te schakelen? Kunnen we deze ronde nog bijsturen met voeding, management of gezondheidsmaatregelen? Als we zien dat de voeropname een sterke dip vertoont, kan dit een indicator zijn om bij te sturen. Tijdig ingrijpen kan bepalend zijn voor het uiteindelijke rendement aan het einde van de ronde. Dit geldt voor de vleeskuikenhouderij in het reguliere segment, maar zeker ook in de concepten zoals Goed Nest Kip en de Volwaard. Binnen deze segmenten moeten de kuikens voldoen aan de gestelde normen zoals dagelijkse groei en eindgewicht. Door goede monitoring tijdens de ronde, kan worden ingeschat of deze normen worden gehaald en kan eventueel binnen de randvoorwaarden van het concept worden bijgestuurd. Daarnaast kan op basis van de informatie van de huidige ronde een plan van aanpak gemaakt worden voor de komende ronde aangaande entingen en coccidiose.”

De juiste achterban; een veilig gevoel

“Op een vleeskuikenbedrijf is veel informatie aanwezig over voerverbruik, waterverbruik, staltemperatuur, lichtschema’s. Soms wordt deze informatie handmatig bijgehouden op papieren hokkaarten, maar steeds vaker wordt deze informatie automatisch gegenereerd in managementsystemen. Bij sommige managementsystemen is het mogelijk om op afstand in te loggen. De pluimveehouder kan dan via computer of mobiele telefoon de situatie monitoren. Onze accountmanagers en diernutritionisten kunnen in veel gevallen als ‘gast’ inloggen in de managementsystemen van onze klanten. Data kan op die manier direct worden geanalyseerd. Door actuele basisgegevens als dagelijkse voer- en wateropname naast de norm te leggen, wordt direct inzichtelijk of er iets speelt in de stal. Voor onze pluimveehouders een veilig gevoel dat er een extra persoon meekijkt naar de dagelijkse bedrijfsresultaten. Twee zien immers meer dan één!”

Ervaringen uit de praktijk

“Het analyseren van data geeft extreem veel informatie. Elk individueel bedrijf krijgt de benodigde aandacht. Zodra we iets opmerken, wordt dit direct overlegd met de accountmanager en met de pluimveehouder en ondernemen we indien nodig actie. Het totaalbeeld van alle data geeft een mooie helikopter view. Op deze manier krijgen we zeer zinvolle informatie en goede feedback over ons nutritionele beleid. We zitten kort op de praktijk en zien direct de effecten van eventuele aanpassingen.”

Ook als het niet mogelijk is om ‘mee te kijken’ in het managementsysteem van de klant, valt er altijd wel een mouw aan te passen, waardoor wij de dierprestaties toch van nabij kunnen volgen. Dit blijkt wel uit het verhaal van Riëtte Dijkmans (vleespluimveehouder in Bergeijk): “Ik leg in een digitale hokkaart dagelijks alle gegevens vast. Onder andere de uitval en selectie, water- en voeropname, uitval, handwegingen en het aantal uitladers houd ik hierin bij. De cumulatieve aantallen worden berekend. Het aantal kuikens wat bijvoorbeeld op dat moment in de stal aanwezig is, is op ieder moment inzichtelijk en actueel. Zowel de voer- en wateropname als het kuikengewicht worden in het programma automatisch grafisch tegen de norm afgezet, waardoor het verschil ten opzichte van de norm in één oogopslag zichtbaar is in een grafiek.”

“Bijkomend voordeel van het digitaliseren van de gegevens is dat ik alle historie (voorgaande ronden per stal) op een overzichtelijke manier altijd bij de hand heb. Verschillen tussen stallen worden inzichtelijk en ik kan makkelijk terugkijken naar en vergelijken met vorige ronden. Daarnaast kopieer ik de gegevens automatisch naar de mineralenboekhouding dus ik hoef de gegevens niet dubbel in te geven.”

“Drie keer per ronde mail ik de digitale hokkaart naar de diernutritionist van Coppens. Hij kijkt dan mee of hij bijzonderheden ziet. Is dit het geval, of valt me zelf iets op dan overleggen direct over de te ondernemen actie.”

Ook enthousiast?

Met deze aanpak werken we samen aan het beste resultaat. Wilt u ook eens sparren om te kijken wat data analyse voor u kan betekenen?

Neem gerust contact op met Coppens via info@coppens.nl of 0492-531600.

Patrick van den Hurk

Commercieel manager Vleespluimvee

Oscar Visser

Accountmanager Vleespluimvee

Martijn Kuijken

Accountmanager Vleespluimvee

Rens van Berkel

Accountmanager Vleespluimvee

Johan Venken

Accountmanager Vleespluimvee

Vraag of opmerking?

Heeft u een vraag of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

 
* verplichte velden

Wij helpen graag

Wilt u dat wij contact met u opnemen? Laat hieronder dan uw gegevens achter:

* verplichte velden