Positief effect op gedrag en technische resultaten van vleeskuikens

Vroege voeding

VleeskuikensKalkoenenVleeskuikenouderdierenBuitendienst Pluimvee

Direct voer- en waterverstrekking positief effect

Coppens Diervoeding B.V. heeft een langjarig samenwerkingsverband met Wageningen UR. Binnen deze samenwerking worden de effecten van het direct verstrekken van voer en water na uitkomst aan vleeskuikens onderzocht. Binnen dit onderzoek ligt de focus op het sturen van orgaanontwikkeling en gezondheid en dierprestaties aan het einde van de vleeskuikenronde. In 2015 is op het Poultry Research Centre een eerste pilot uitgevoerd naar voer- en waterverstrekking en de relatie met transport na uitkomst.

Waarom vroege voeding?

In de gangbare vleeskuikenhouderij komen vleeskuikens uit in een uitkomstraam (of hatch window) van circa 30 uur. Daarna duurt het ook nog enkele uren tot de kuikens aankomen op het vleeskuikenbedrijf. Vanaf uitkomst tot aan aankomst hebben vleeskuikens geen toegang tot voer en water, wat soms kan oplopen tot 72 uur. Recent onderzoek toont aan dat het direct verstrekken van water en voer positieve effecten heeft op orgaanontwikkeling van vleeskuikens. Hierbij worden met name verbeteringen gezien in het maag-darmkanaal, maar ook lymphoide weefsels (zoals de bursa en de milt) en de ontwikkeling van de darm microbiota. Dit legt de basis voor een betere verteringscapaciteit (dierprestaties) en weerbaarheid (gezondheid). Naast het wel of niet voeren kan ook transport effecten hebben op dierprestaties en gezondheid. Het blijkt dat de dieren door transport meer gestrest raken en moeite hebben met het in stand houden van de warmtehuishouding. Het is echter niet bekend of transport op zichzelf negatieve gevolgen heeft, of dat het een invloed is van geen voeding en water tijdens transport.

Proefopzet

Doel van dit onderzoek was de effecten van vroeg versus laat voeren testen in combinatie met wel of geen transport na uitkomst. Daarom zijn tijdens de pilot zijn 17 daagse, geschouwde broedeieren verdeeld over 4 proefgroepen (zie schema). Voor een zo realistisch mogelijk praktijkbeeld is gekozen voor een voeronthouding van 40 uur (inclusief transport). De kuikens kregen een gangbaar vleeskuikenvoer verstrekt tijdens de gehele ronde.

Proefgroep Moment van voeren Transport na uitkomst
1 DIrect na uikomst Nee
2 Direct na uitkomst Ja (3 uur)
3 40 uur na uitkomst Nee
4 40 uur na uitkomst Ja (3 uur)

Gedurende de uitkomstperiode zijn in een zevental hokken camera’s geïnstalleerd om nauwkeurig het moment van uitkomst te bepalen. Daarnaast zijn deze videobeelden gebruikt om de effecten van gedrag van de kuikens na transport te bestuderen binnen de verschillende groepen. Gedurende de proef, die 35 dagen duurde, is op meerdere momenten het lichaamsgewicht en de voedselinname gemeten. Daarnaast werd de eischaaltemperatuur, ruimtetemperatuur, luchtvochtigheid en CO2 continue gelogd, zodat bijgestuurd kon worden op temperatuur tijdens het uitkomstproces. Tot slot is er een gedragstest uitgevoerd op dag 3 en dag 30 na uitkomst om het stressniveau te bepalen als gevolgen van transport en/of laat voeren.

 

Foto: Uitkomst opstelling met eischaalsensoren, geen voer- en waterverstrekking na uitkomst.

Resultaten

Uitkomstpatroon van zeven hokken. Te zien is hoe het aantal uitgekomen eieren toeneemt gedurende de tijd en dat het uitkomstraam circa 24 tot 36 uur duurde.

    

Gedrag van de vleeskuikens direct en 1 uur na transport (inclusief niet-getransporteerde kuikens). Een duidelijk verschil is te zien tussen de vroeg- en laat gevoerde dieren. De vroeg gevoerde dieren gaan snel rusten en laten een standaard gedragspatroon zien. De laat gevoerde kuikens beginnen direct met eten, wat ook na 1 uur nog in grote mate plaatsvindt. Verwacht wordt dat de honger en dorst die de kuikens ervaren, stress veroorzaakt.

Dierprestaties

 

Effecten van vroeg en laat voeren op dagelijkse groei (links) en voeropname (rechts). Een significant verschil werd gevonden in zowel groei (tot 21 dagen) en voeropname (tot 28 dagen). Daarna werden geen verschillen meer gevonden. Duidelijk is te zien dat de vroeg gevoerde kuikens beter starten in de eerste levensfases, waarna dit gecompenseerd wordt door de laat gevoerde kuikens. Doordat in het Poultry Research Centre onder zeer optimale condities wordt gewerkt (o.a. hoge hygiëne, lagere bezettingsgraad en lagere rondesnelheid) werd geen verschil meer gevonden in de laatste 14 dagen van de ronde. Onder praktijkomstandigheden worden echter nog steeds verschillen tussen vroege en late voeding. In vervolgproeven zal daarom onder minder optimale omstandigheden worden gewerkt.

Conclusies

Het gedrag van vroeg gevoerde vleeskuikens is verschillend dan dat van laat gevoerde vleeskuikens. Dit wordt ook waargenomen in de praktijk, maar was nog nooit proefondervindelijk vastgesteld. Het vreet- en drinkgedrag van laat gevoerde vleeskuikens kan mogelijk negatieve effecten hebben op de darmgezondheid (overeten), omdat de darm na een periode van vasten beschadigd is. Het transporteren van vleeskuikens voor 3 uur had weinig effect op het diergedrag en stress. Het is echter niet duidelijk wat de effecten van langdurig (> 8 uur) transport zijn. De verschillen in technische prestaties waren in het voordeel van vroege voeding, waarbij de verschillen het grootste waren in de eerste levensweken. Dit laat zien dat het direct verstrekken van water en voer een positief effect heeft op de jeugdgroei en een optimale start.

Meer weten? Neem dan contact op met een van onze adviseurs!

 

Namens Coppens Diervoeding bedanken wij Lotte Schakel en de Leerstoelgroep Adaptatie Fysiologie (Wageningen UR) voor de prettige samenwerking.

Wij helpen graag

Wilt u dat wij contact met u opnemen? Laat hieronder dan uw gegevens achter:

* verplichte velden