Krijg inzicht in opzetmanagement &kuikenkwaliteit

Kuikencheck

VleeskuikensKalkoenenVleeskuikenouderdierenBuitendienst Pluimvee

Kuikencheck

Wat in het vroege leven van een kuiken gebeurt, is bepalend voor het verdere leven van het kuiken. Daarom is het essentieel dat de opvang van kuikens optimaal is. De kuikencheck geeft inzicht in kuikenkwaliteit en opvangmanagement.

De gegevens voor de kuikencheck worden op dag 0 en 7 verzameld en verwerkt in een monitoringsprogramma. Hierdoor wordt in één oogopslag duidelijk wat beter kan.

Meting dag 0

Eerst worden de algemene gegevens verzameld, zoals VB nummer, leeftijd ouderdieren, uitkomstsysteem en verwarmingssysteem. Tijdens het lossen wordt de temperatuur van 25 kuikens gemeten. Deze kuikens worden ook individueel gewogen en gescoord op activiteit door ze op hun rug op je hand te leggen. Als ze na vijf seconden niet overeind zijn gekomen, zijn ze traag en scoren ze 0 punten. Actieve kuikens scoren 2 punten. Ook de navelkwaliteit wordt gescoord. Is deze ontstoken, met een draadje of glad? Op vier plaatsen in de stal wordt de relatieve luchtvochtigheid, de CO2-concentratie en de temperatuur van strooisel, vloer en ruimte gemeten.
Na één uur worden weer 25 kuikens getemperatuurd en wordt de pootjestemperatuur gescoord

Meting dag 7

Na exact zeven dagen wordt de uitval genoteerd. Dit geeft een indicatie van de kuikenkwaliteit. Daarna worden weer 25 kuikens getemperatuurd en gewogen en wordt opnieuw de luchtkwaliteit in kaart gebracht. Deze informatie zegt veel over het opvangmanagement.

Stoplicht systeem

De verzamelde gegevens worden verwerkt in het monitoringsprogramma. Door het stoplichtsysteem wordt direct duidelijk wat goed gaat én waar actie vereist is.

Zelf uitvoeren

Een vleeskuikenhouder kan deze check zelf uitvoeren. Maar onze voorkeur gaat er naar uit om deze eerst een paar keer samen met een van onze specialisten uit te voeren. Juist door samen kritisch te kijken, ontstaat discussie in de stal over wat nu wel of niet een kwaliteitskuiken is. Het uitvoeren van de kuikencheck duurt ongeveer 1,5 uur per ronde.

Nuttige informatie

Met de kuikencheck worden kuikenkwaliteit en verbeterpunten in het opzetmanagement in beeld gebracht. Dit levert nuttige informatie op:

  • Direct na het uitvoeren van de check kunt u al bijsturen in de stal. Denk hierbij aan het verlagen of verhogen van de staltemperatuur.
  • U kunt samen met onze adviseurs een verbeterplan opstellen. Het is belangrijk ook de broederij hierbij te betrekken. Door de checks worden de verbeteringen in de volgende rondes zichtbaar.
  • De kuikencheck toont duidelijke resultaten op basis van cijfers en niet op basis van gevoel.
  • De kuikencheck is een goed praatstuk richting dierenarts, broederij en voerleverancier.


Betere resultaten

Deze kuikencheck kan u als pluimveehouder veel besparen. Denk bijvoorbeeld aan het terugdringen van sterfte of antibioticagebruik, doordat de kuikens met de juiste temperatuur opgevangen worden. Wanneer de kuikens op dag 7 te warm zitten, kan eerder gestopt worden met verwarmen. De kuikencheck draagt bij aan gemakkelijk werken, gezonde kuikens en betere resultaten.

Wilt u ook een optimale start?

Neem dan contact op met een van onze specialisten. Samen zorgen wij ervoor dat uw kuikens op dag zeven klaar zijn voor de rest van de ronde.

Wij helpen graag

Wilt u dat wij contact met u opnemen? Laat hieronder dan uw gegevens achter:

* verplichte velden