Krijg inzicht in opzetmanagement &kuikenkwaliteit

Kuikencheck

VleeskuikensKalkoenenVleeskuikenouderdierenBuitendienst Pluimvee

Kuikencheck

Onderzoek heeft aangetoond dat een goede start van de kuikens resluteert in betere dierprestaties. Daarom is het essentieel dat de kuikenkwaliteit en het opzetmanagement optimaal is. Met het uitvoeren van de kuikencheck krijgt u hierin inzicht.

De gegevens voor de Kuikencheck verzamelen we op dag 0 en 7 en worden vervolgens verwerkt in dit monitoringsprogramma. Zodat we de resultaten samen met u kunnen bespreken.

Meting dag 0

Eerst worden algemene gegevens verzameld zoals VB nummer, leeftijd ouderdieren, uitkomstsysteem en verwarmingssysteem. Hierdoor is een goede vergelijking tussen stallen en rondes goed mogelijk.

Tijdens het lossen meten we de cloacatemperatuur van 25 kuikens, zodat u inzicht krijgt in de temperatuur van de kuikens tijdens het transport. Vervolgens wegen we deze kuikens individueel en scoren we de navelkwaliteit. Is deze ontstoken, met een draadje of glad? Op vier plaatsen in de stal wordt de relatieve luchtvochtigheid, de CO2-concentratie en de temperatuur van strooisel, vloer en ruimte gemeten. Na één uur tot vier uur temperaturen we weer 25 kuikens, zodat we inzicht krijgen in de juistheid van de staltemperatuur. Daarnaast bepalen we de kropvulling van de kuikens voor inzicht in de water- en voeropname in de eerste uren na opzet.

Meting dag 7

Na exact zeven dagen wordt de uitval genoteerd. Dit geeft een indicatie van de kuikenkwaliteit. Daarna worden weer 25 kuikens getemperatuurd en gewogen en wordt opnieuw de luchtkwaliteit in kaart gebracht. Deze informatie zegt veel over het opvangmanagement.

Stoplichtsysteem

De verzamelde gegevens worden verwerkt in het monitoringsprogramma dat speciaal hiervoor door Coppens Diervoeding is ontwikkeld. Door een stoplichtsysteem wordt direct duidelijk wat goed gaat én waar actie vereist is.

 

Nuttige informatie kuikencheck

Met de kuikencheck worden kuikenkwaliteit en verbeterpunten in het opzetmanagement in beeld gebracht. Dit levert nuttige informatie op:

  • De kuikencheck toont duidelijke resultaten op basis van cijfers en niet op basis van gevoel.
  • De kuikencheck is een goed praatstuk richting dierenarts, broederij en voerleverancier.
  • U kunt samen met onze adviseurs een verbeterplan opstellen. Het is belangrijk ook de broederij hierbij te betrekken. Door de checks worden de verbeteringen in de volgende rondes zichtbaar.
  • Direct na het uitvoeren van de check kunt u al bijsturen in de stal. Denk hierbij aan het verlagen of verhogen van de staltemperatuur.

 

Besparen door kuikencheck

Deze kuikencheck kan u veel besparen. Denk bijvoorbeeld aan het terugdringen van sterfte of antibioticagebruik, doordat de kuikens met de juiste temperatuur opgevangen worden. Op het moment dat de kuikens al snel hun optimale temperatuur hebben bereikt, kan zelfs eventueel op stookkosten worden bespaard. De kuikencheck draagt bij aan gemakkelijk werken, gezonde kuikens en betere resultaten.

Zelf uitvoeren

Een vleeskuikenhouder kan deze check zelf uitvoeren. Maar onze voorkeur gaat ernaar uit om deze samen met een van onze kuikenspecialisten uit te voeren. Juist door samen kritisch te kijken, ontstaat discussie in de stal over wat nu wel of niet een kwaliteitskuiken is. Het uitvoeren van de kuikencheck duurt ongeveer 1,5 uur per ronde.

Data uit 170 kuikenchecks

We hebben inmiddels ruim 170 kuikenchecks afgenomen op verschillende vleeskuikenhouderijen. De verzamelde data heeft ervoor gezorgd dat we een beter inzicht hebben gekregen in het kuikenmanagement op bedrijfsniveau. Graag delen we een aantal bevindingen uit deze vele kuikenchecks.  

Data uit 170 kuikenchecks

Wilt u ook een optimale start?

Neem dan contact op met een van onze kuikenspecialisten.

Samen zorgen wij ervoor dat uw kuikens op dag zeven klaar zijn voor de rest van de ronde.

Patrick van den Hurk

Commercieel manager Vleespluimvee

Oscar Visser

Accountmanager Vleespluimvee

Martijn Kuijken

Accountmanager Vleespluimvee

Rens van Berkel

Accountmanager Vleespluimvee

Johan Venken

Accountmanager Vleespluimvee

Vraag of opmerking?

Heeft u een vraag of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

 
* verplichte velden

Wij helpen graag

Wilt u dat wij contact met u opnemen? Laat hieronder dan uw gegevens achter:

* verplichte velden