Re(a)dy: De beste opstart voor uw kuikens

Nu bestellen

Actie prestarter Re(a)dy

Actie prestarter Re(a)dy

Onderstaande actie is inmiddels afgelopen. Het is natuurlijk nog wel mogelijk om de prestarter Re(a)dy te bestellen.

Nu bestellen

Re(a)dy: De beste (op)start voor uw vleeskuikens

In de laatste 50 jaar is het vleeskuiken, mede door genetische selectie op spieraanzet (vlees) en voerefficiëntie, geëvolueerd tot een vleeskuiken met een hoge en efficiënte groei. Het maagdarmstelsel is echter niet mee ontwikkeld. Mede hierdoor is het hedendaagse kuiken gevoeliger voor maagdarmstoornissen geworden. Door óók op de ontwikkeling van het maagdarmstelsel te focussen, worden (darm)gezondheid, weerstand én vertering gestimuleerd. Met dit doel is de nieuwe prestarter Re(a)dy ontwikkeld.

Voordelen van prestarter Re(a)dy

  • Zorgt voor een snelle start van de voeropname
  • Zorgt voor optimale darmontwikkeling
  • Verhoogt de weerstand van het kuiken
  • Levert snel beschikbare energie

Meer informatie

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze vleespluimveeadviseurs.

Actievoorwaarden

  • De actie loopt tot 1 augustus 2017
  • Ieder bedrijf kan eenmalig meedoen aan deze actie
  • Natuurlijk kunnen ook onze klanten, die al eerder Re(a)dy hebben besteld, meedoen aan deze actie