Geen speendip | betere voeropname | hogere groei

ZeugenBiggenVleesvarkensHokverrijkingBuitendienst Varkens

Alle biggen leren eten voor het spenen

Stel je voor dat je biggen na het spenen geen speendip krijgen, maar gewoon blijven eten én groeien zonder diarree. Dat is mogelijk, ook voor de biggen op jouw bedrijf. We leggen het graag uit. 

We kijken eerst naar de oorzaak van een speendip. Biggen ervaren na het spenen erg veel stress. Ze komen in een nieuwe omgeving met andere hokgenoten, er is sprake van ander voer en het voedingspatroon verandert. Die stress is dus helemaal niet vreemd.

Tot aan het spenen halen biggen vrijwel alle energie en bouwstoffen uit (zeugen)melk, maar na het spenen komt dit uit vast voer. Veel biggen hebben op dat moment in hun leven weinig ervaring met vaste voeding. Hun maagdarmkanaal is nog niet klaar voor het verteren van plantaardige voedingsstoffen. Onderzoek van Wageningen UR laat zien dat rond de leeftijd van 28 dagen in iedere toom 70% van de biggen vast voer heeft opgenomen.

Voorkom dat biggen stoppen met eten

Vooral bij biggen die in de kraamstal geen vast voer hebben opgenomen, zien we een sterk verlaagde voeropname. Het gevolg is een speendip. Dat gaat van kwaad tot erger. Door de speendip komen de biggen in een negatieve energiebalans terecht, ze vallen af en de verdere ontwikkeling van de darm stopt. Enkele dagen later gaan de biggen opeens heel veel vast voer opnemen, wat resulteert in een overbelasting van het maagdarmkanaal, met speendiarree als gevolg.

Laat biggen wennen aan vast voer

Natuurlijk wil je speendiarree voorkomen. De vraag is hoe. Een mogelijkheid is om de biggen in de kraamstal al te laten wennen aan vast voer. De overgang na het spenen is dan een stuk kleiner en de kans op een speendip ook. De biggen blijven in dit geval na het spenen gewoon dooreten. Onze missie is om alle biggen te leren eten voor het spenen. Bijvoeren van biggen in het kraamhok werkt Het bijvoeren van zogende biggen helpt om ze te leren eten.

Wij hebben jarenlang met Wageningen UR onderzoek gedaan naar vroege voeding bij biggen. Zo onderzochten we de effecten van het aanbieden van verschillende soorten voeders. Bij een andere proef onderzochten we de verschillende manieren van het aanbieden van vast voer.

Diverse voersoorten aanbieden stimuleert de voeropname 

En wat bleek? Het verstrekken van een veertien mm korrel aan zogende biggen werkte goed. Verstrekken we diverse voersoorten, dan is de voeropname, met name in de laatste week voor het spenen hoger.

Wat als de big zelf kiest?

Biggen hadden in week een en twee na de geboorte vooral interesse in de veertien mm korrel Baby Big XL. De kleine korrel lieten ze liggen. Dat komt omdat ze in die fase nog moeten leren eten. Rond de derde of vierde week kregen de biggen voorkeur voor de kleinere korrel. De reden daarvoor is logisch; de biggen hebben inmiddels leren eten en zijn vast voer uit behoefte gaan eten.

Conclusie: Baby Big XL werkt 

Overigens hebben we met Wageningen Universiteit niet alleen veel onderzoek gedaan naar de effecten van een grote korrel. De veertien mm korrel is ook ingezet door veel varkensklanten. Ook in dit geval is de Baby Big XL in combinatie met een kleine korrel/prestarter geschikt om biggen te stimuleren om vast voer op te nemen. En zorgt daarmee dus voor een verlaging van de speendip.

Spelen met het voer door play-feeder

In de tweede proef is onderzocht of een andere manier van voer aanbieden effect heeft op de voeropname van de biggen. In deze proef hebben we een twee mm korrel aangeboden in een normaal voerbakje én in een voerbak die verrijkt is met speelmateriaal: de play-feeder (zie afbeelding).

Hogere voeropname en groei na spenen

Hoewel de biggen die gevoerd werden uit de play-feeder, vóór het spenen niet meer voer opnamen, zagen we wel effect ná het spenen. Biggen opgegroeid met een play-feeder in het kraamhok hebben een hogere voeropname ten opzichte van de controlegroep (+675 gram voeropname in 15 dagen). Daardoor bleken de biggen op dag 15 na het spenen maar liefst 530 gram zwaarder. En ze hadden géén speendip. De dieren zonder play-feeder hadden wel een speendip. Conclusie; een play-feeder in het kraamhok om zo de voeropname te stimuleren kan dus zeker helpen met het verminderen van een speendip.

Hetzelfde voer voor en na het spenen 

Belangrijk om te vermelden is dat de big hetzelfde voer krijgt na het spenen als tijdens het zogen. Alles is nieuw na het spenen. Het voer is dan vertrouwd en kan de kans op een speendip verlagen.

Interesse in een betere voeropname?

Wil jij ook graag dat je biggen blijven eten én groeien na het spenen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs varkenshouderij. Zij adviseren je graag verder.

Sander Arts

Adviseur Varkenshouderij

Elke Hermans

Adviseur Varkenshouderij

Peter van Hugten

Adviseur Varkenshouderij

Ken Wijenberg

Adviseur Varkenshouderij

Eddy de Wit

Adviseur Varkenshouderij

Marcel van Zeeland

Adviseur Varkenshouderij (Specialist Bedrijfsontwikkeling)

Wij helpen graag

Wilt u dat wij contact met u opnemen? Laat hieronder dan uw gegevens achter:

* verplichte velden