Ons BeCo-voer:

Uw succes!

Neem een kijkje in onze innovatieve keuken

ZeugenBiggenVleesvarkensBrijvoerHokverrijkingCoppens livestock

Brijvoer

Ruim één derde van de varkens van onze klanten wordt gevoerd met BeCo-voer. Deze aanvullende voeders worden speciaal op maat gemaakt voor varkensbedrijven die werken met droge en/of natte bijproducten.

Onze diernutritionisten optimaliseren bij u aan tafel. Hierdoor is het mogelijk om een specifiek rantsoen samen te stellen dat perfect aansluit bij uw doelstellingen, voerinstallatie, bijproducten, opslagcapaciteit, type varken en soort huisvesting.

Op deze manier komt een rantsoen tot stand dat kwalitatief en prijstechnisch het hoogste rendement geeft voor u als ondernemer. Door het rechtstreekse contact tussen u en onze diernutritionist kunnen eventuele wijzigingen snel en adequaat worden doorgevoerd.

Daarnaast hebben we enkele producten ontwikkeld die ingezet worden om beter te kunnen monitoren en actuele kennis uit te wisselen. Dit zijn de Coppens Brij-Scan, de Brij-Updates en de Brij- klapper.

Coppens Brij-Updates

Regelmatig versturen wij per e-mail brij updates met de laatste ontwikkelingen op het gebied van brijvoer en bijproducten.

Deze updates zijn ook voor u beschikbaar. Als u hier interesse in heeft dan kunt u dat laten weten aan uw adviseur.

U kunt ook een mailtje sturen naar info@Coppens.nl met het verzoek om de Brij Update te ontvangen.

Coppens Brij-Scan

De Coppens Brij-Scan is een ontwikkeling waarbij de varkenshouder samen met de nutritionist van Coppens Diervoeding stap voor stap de bedrijfssituatie, zoals brijvoerinstallatie, bijproducten, brijvoerrantsoenen doorlopen.

Uit de uitgevoerde scans blijkt dat op alle bedrijven grote en kleine verbeteringen mogelijk zijn, waardoor er makkelijker gewerkt kan worden. Alle verbeterpunten worden geïnventariseerd. Daarna wordt er een plan van aanpak opgesteld. Gezondere varkens, betere technische resultaten, hogere saldo’s en meer arbeidsplezier zijn het resultaat.

Coppens Brij-Klapper

Alle belangrijke zaken voor bedrijven met BeCo voeders, worden verzameld in uw Coppens Brij-Klapper: Denk hierbij onder andere aan rantsoenen, voercurves, de Brij-Scan, bezoekrapportages en de droge stof kalender.

Op de droge stof kalender kunt u de droge stof percentages van uw bijproducten en eindmengsels bijhouden. Tevens kunt u in deze kalender pH metingen en onderzoeken op gisten en schimmels registreren.

De brijklapper vormt dus een totaaloverzicht van de informatie over de brijvoeding op uw bedrijf.

Controle bijproducten

Indien gewenst kunnen we monsters van bijproducten of van brij laten analyseren. Want alleen als we de kwaliteit en de nutritionele waarde van bijproducten exact weten, kunnen we voor uw dieren het perfecte rantsoen samenstellen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over onze BeCo voeders, neem dan contact op met een van onze diernutritionisten.