ZeugenBiggenVleesvarkensHokverrijkingBuitendienst Varkens

Fitte zeugen zorgen voor fitte biggen

Fitte zeugen zorgen voor fi tte biggen. En dat zorgt weer voor optimaal rendement. Bij Coppens Diervoeding hebben we sinds twee jaar een gespecialiseerd ‘zeugenteam’. Zij kijken samen met de klant naar bedrijfsdoelstellingen en adviseren op het gebied van management en gezondheid van zeugen. Ze maken daarbij gebruik van verschillende tools om de technische resultaten in de stal te monitoren. Kartrekkers van het team zijn Elke Hermans, adviseur varkenshouderij en diernutritionist Saskia van Zon.

Wat is het zeugenteam?

Saskia: “Het team bestaat uit adviseurs én nutritionisten, die gespecialiseerd zijn op het gebied van zeugen. We werken intensief samen, sinds kort trouwens ook met de specialisten van De Heus voeders, waarbij de ‘ogen en oren’ in de stal zorgen voor de juiste vertaalslag. Door in de stal strak te monitoren en technische resultaten te analyseren, kunnen we het uiteindelijke bedrijfsresultaat verbeteren. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende tools zoals het conditie scoreformulier en maatwerk voerschema’s.”

Waarom een speciaal zeugenteam?

“Wij geloven dat de Nederlandse zeugenhouderij toekomst heeft”, vertelt Elke. “De zeugenhouderij kent veel uitdagingen en die willen we samen met onze klant aangaan. Daarnaast draagt het produceren van mooie, gezonde biggen bij aan een duurzame veehouderij. We zijn ervan overtuigd dat we goede producten hebben. Van ‘zaadje tot karbonaatje’ het beste product rekening houdend met fi nanciële en maatschappelijke aspecten. En een tevreden klant natuurlijk.”

Welke succes hebben jullie behaald?

“Sinds de introductie van het team zijn er al verschillende resultaten behaald,” legt Saskia uit. “Er zijn nieuwe managementtools ontwikkeld en er is speciaal zomervoer geïntroduceerd om de warme dagen door te komen zodat de productie er niet onder lijdt. Daarnaast hebben we verschillende klanten geholpen bij het krijgen van meer structuur op hun bedrijf.”

Wanneer kunnen klanten een beroep op jullie doen? 

Elke: “Bij iedere zeugenklant houden we een oogje in het zeil door het monitoren van de resultaten. Als het nodig is, maken we samen met de adviseur een afspraak op het bedrijf.”

Elke Hermans

Adviseur Varkenshouderij

Saskia van Zon

Diernutritionist

Peter van Hugten

Adviseur Varkenshouderij

Ken Wijenberg

Adviseur Varkenshouderij

Huub Derix

Diernutritionist Varkens

Wij helpen graag

Wilt u dat wij contact met u opnemen? Laat hieronder dan uw gegevens achter:

* verplichte velden