Nieuws

ZeugenBiggenVleesvarkensHokverrijkingBuitendienst Varkens

Laat biggen snel vast voer opnemen

Publicatiedatum: 04-09-2018

“Het Innovatieteam van Coppens is vaak betrokken bij meerjarige projecten, waarvan de resultaten pas op de langere termijn toegepast kunnen worden. Oplossingen voor korte termijn vraagstukken implementeren onze diernutritionisten en buitendienstcollega’s vaak direct in overleg met de klant,” vertelt innovatiemanager Maarten Hollemans. “We investeren in meerjarenprojecten, omdat deze kennis goed is voor onze klanten, voor Coppens én voor de sector.”

Early Foraging

“Early Foraging is zo’n project. Het is voortgekomen uit het Baby Big XL project (de grote korrel voor de kleine big) en uit eerdere gedragsstudies van de vakgroep Adaptatiefysiologie van Wageningen UR. Uit deze onderzoeken kwam naar voren dat de manier waarop we voer aanbieden, mogelijk net zo belangrijk is als de samenstelling van het voer. Daarnaast was er belangstelling vanuit de vakgroep Host-Microbe Interactomics van Wageningen UR om te onderzoeken of je met vroege voeropname de ontwikkeling van de darm kunt versnellen en de daarin aanwezige microbiota kunt sturen. In de praktijk gaan we hier wel van uit, maar het wetenschappelijke bewijs hiervoor ontbreekt grotendeels nog.”

Samen sterk voor de sector

Liesbeth Bolhuis van Wageningen UR (projectleider Early Foraging): “Wageningen UR, Cargill en Coppens zijn gezamenlijk een project van vier jaar gestart met als doel nieuwe strategieën te onderzoeken, waarmee we de zogende big zo snel mogelijk zo veel mogelijk vast voer kunnen laten opnemen. Dat dit gunstig is voor het minimaliseren van een speendip, is inmiddels aangetoond.” Maarten: “Tijdens het Baby Big XL onderzoek hebben we met behulp van kleursto en in het voer aangetoond of een big wel of niet van een bepaald voer gegeten had. Dit was te zien aan de kleurstof die al dan niet in de mest terug gevonden werd. Bij verstrekking van Baby Big XL had 70-80% van de biggen op drie weken leeftijd vast voer opgenomen. Bij een kleine korrel werd dit percentage pas na vier weken bereikt. Deze ene week lijkt niet veel, maar het geeft de big wel de kans de werking van zijn maagdarmkanaal sneller te ontwikkelen. De darmmicrobiota zijn ook eerder aangepast aan de nieuwe voedingssto en in de darm. Dat resulteert in een big die voor het spenen gewend is aan vast voer. Om de leeftijd van de eerste vaste voeropname verder te vervroegen en het percentage eters omhoog te brengen, verrichten we binnen het Early Foraging project vervolgonderzoek.”

Diversiteit belangrijk

Liesbeth: “De eerste proef van dit project gaf direct interessante resultaten. Daarin werd namelijk het effect van diversiteit in voer (zowel qua formaat als samenstelling) onderzocht. Biggen die twee soorten voer verstrekt kregen (waaronder een grote biggenkorrel), hadden een hogere totale opname van vast voer en aten bovendien meer van het voer dat de controlebiggen ook kregen.” “Dit tussentijds resultaat kan direct door onze klanten benut kan worden,” vervolgt Maarten. “In plaats van het aanbieden van uitsluitend Baby Big XL, adviseren we inmiddels om het te combineren met een ander biggenvoer zoals de Insecto Speen.

Beter ontwikkeld verteringsstelsel

Liesbeth: “In een vervolgproef bleek dat het vroeg opnemen van vast voer leidt tot een versnelde kolonisatie van specifieke microben in de darm. Deze microben breken complexe koolhydraten af. Daarnaast is het verteringsstelsel verder ontwikkeld bij de ‘betere eters’: Zij hebben een zwaardere alvleesklier en dunne darm en een langere dikke darm.”

Inspelen op wroetgedrag

Met nog anderhalf jaar te gaan, staan er nog enkele interessante proeven op stapel. Daarin onderzoeken we of en hoe ingespeeld kan worden op het natuurlijke wroetgedrag en de nieuwsgierigheid van het varken door op een alternatieve manier voer aan te bieden. Tevens worden de verdere e ecten op dierprestaties in het traject na spenen gevolgd.

Wilt u meer weten over dit onderzoek?

Neem dan contact op met Innovatiemagager Maarten Hollemans.

Innovaties van Coppens

 


Terug naar het overzicht
Deel dit bericht